Stöd och resurser

För att du som student ska lyckas så bra som möjligt med dina studier finns det ett antal resurser inrättade som stöd. Till exempel finns Studiehjälpen som stöttar när motivationen tryter eller när det är svårt att behålla fokus på studierna. Eller om du behöver praktisk hjälp som till exempel att skriva referenser så finns det guider och kortare utbildningar. Alla dessa resurser finns samlade på den här sidan.

Studieteknik, studieplanering och motivation

På Studiehjälpen kan du få ett konkret och kontinuerligt stöd gällande studieteknik, studieplanering och motivation genom bland annat föreläsningar, workshops och individuella samtal.

Akademiskt skrivande

Hos Skrivarverkstaden kan du få konkreta råd vid enskild handledning för att utveckla ditt skrivande. Vi erbjuder stöd till studenter på alla nivåer och i alla delar av skrivprocessen, oavsett om du skriver på svenska eller engelska.

Att skriva referenser

När du skriver ett vetenskapligt arbete är det viktigt att du hänvisar till de källor du använt i ditt arbete på ett korrekt sätt, så att den som läser din text enkelt och tydligt kan förstå vilka källor som du har använt. Biblioteket tillhandahåller information om olika referensstilar och hur du refererar till olika material på rätt sätt. På biblioteket kan du också få hjälp med att använda referenshanteringsprogrammen Zotero och Mendeley.

Informationssökning

Vill du lära dig mer om informationssökning, källkritik och hur du känner igen vetenskapliga artiklar och andra publikationer? Biblioteket tillhandahåller stöd och ger handledning i arbetet med att söka och bedöma information.

Att undvika plagiering

Råd och tips hur du kan använda dig av och hänvisa till andras texter och arbeten när du skriver utan att plagiera.

Sidan uppdaterades 2024-05-16