Om du blir sjuk

Studenthälsan är ett komplement till annan hälso- och sjukvård. Om du inte mår bra, eller av någon annan anledning behöver komma i kontakt med sjukvården, börja med att ringa 1177.

Telefonnumret 1177 går till Vårdguiden som är öppen dygnet runt. Det kostar inget att ringa. Erfarna sjuksköterskor ger medicinska råd och hänvisar dig rätt i vården. På hemsidan 1177.se kan du även läsa mycket om egenvård kring olika symptom.

Akut sjuk

Ring nödnumret 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar hjälp.

Hälsocentraler

Om du är i behov av läkarvård ska du vända dig till en hälsocentral. Du väljer själv vilken hälsocentral du listar dig hos. Högskolan har ett samarbete med Eira Hälsocentral Länk till annan webbplats.. Dit är du som student välkommen att vända dig.

Sjukskriven

Det finns ett särskilt försäkringsskydd för dig som studerar med studiemedel. Skyddet innebär att du kan få behålla studiemedlet under sjukdom trots att du inte studerar. Samma sak gäller om du stannar hemma och tar hand om ett sjukt barn eller en svårt sjuk närstående. Sjukanmäl dig till Försäkringskassan. På csn.se kan du läsa vad som gäller kring studiemedel.

Om du vet att du kommer att vara ifrån dina studier under en hel termin ska du även ansöka om studieuppehåll.

Försäkringskassan – Om du blir sjuk Länk till annan webbplats.
CSN – Om du blir sjuk Länk till annan webbplats.
Ansökan studieuppehåll

Personskadeförsäkring

Som student är du försäkrad under studietid. Studenter som är antagna och bedriver högskoleutbildning omfattas av Kammarkollegiets personskadeförsäkring för studenter.

Skadeanmälningsblankett och information om försäkringen Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-02-16