Att bedöma information

Vetenskaplighet kännetecknas av ett systematiskt sökande efter ny kunskap, och ett kritiskt förhållningssätt till källor och information. På den här sidan finns länkar som leder dig till mer information inom det här området.

Bibliotekets kurs i grund­läggande informations­sökning

Detta är en webbaserad kurs i informationssökning. Fokus i kursen ligger på att känna igen och att söka rätt på vetenskapliga artiklar.

Bibliotekets sökguide

I vår sökguide vägleds du genom informationssökningens olika steg och lär dig att planera din sökning, att genomföra den, att ta fram materialet samt att granska och värdera det.

Värdera information

Karolinska institutets bibliotek har information om hur du värderar information.

Källkritik​

Att vara källkritisk är en viktig del i att bedöma information, speciellt när det gäller information som publiceras digitalt.

Kontakt

Bibliotekets informationsdisk, profilbild

Bibliotekets informationsdisk

Måndag–fredag 9–16

Sidan uppdaterades 2024-04-21