Skriva referenser

Det är viktigt att referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete. Det akademiska arbetssättet innebär bland annat att visa att du känner till den forskning som har gjorts inom kunskapsområdet.

Att plagiera

Om du inte använder referatteknik och citat när du skriver om något du läst eller hört på ett korrekt sätt har du inte följt de regler kring vetenskapligt skrivande som finns och du kan då bli beskylld för att ha plagierat. Att plagiera innebär att du med avsikt framställt andras tankar och ord som dina egna. Även att använda sig av sin egen text som använts i ett annat sammanhang utan att referera korrekt är plagiering, så kallad självplagiering.

Referatteknik och citering

I vetenskapliga texter refererar eller citerar du som skribent ofta till andras vetenskapliga arbeten. Det gör du genom att använda dig av referatteknik eller direkta citat.

Att citera

Vad är skillnaden mellan att använda referat och citat?

  • Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon har sagt eller skrivit
  • Ett referat är ett återgivande av vad någon annan skrivit eller sagt men med dina egna ord.

Att referera

Att referera innebär att du har valt ut relevanta källor som kopplar till det du skriver om och stödjer dina argument. Du formulerar vad andra har skrivit genom att använda egna ord och referatmarkörer. Dina referat är integrerade i sammanhanget genom att du kommenterar dem i någon mening. Referat används för att underbygga argument och belägga åsikter.

Referenssystem och referatmarkörer

När du refererar måste du tala om när du använder tankar eller ord från någon annan författare och detta gör du med hjälp av referenser och referatmarkörer. Att skriva referenser innebär att du använder något av de referenssystem som finns till exempel Harvard, APA, IEEE eller Vancouver. Inom elektronik och elektroteknik, och till viss del också inom datavetenskap används IEEEs referenssystem.

Referatmarkörer är fraser som talar om vem information som du återger kommer ifrån. Exempel på referatmarkörer är:

  • Flera studier har visat (Johnsson 2009, Smith 2012) att …
  • Författaren (Karlsson 2003) …
  • Vidare påstår Andersson (1973) att …
  • Enligt vad Karlsson (2003) menar så …
  • Smith (2013) skriver också ...

Referera till olika material

Så här refererar du till en talbok

Om du har ett talbokskonto i Legimus och vill referera till en talbok gör du på samma sätt som till tryckta böcker med tillägget [talbok] efter titeln. MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) anges som förlag. Om du vill hitta mer information om talboken söker du fram boken på Legimus.se, och klickar på "Visa mer information om boken". Där hittar du de uppgifter som ska vara med i referensen. I Legimus är sidnumren samma som i den tryckta versionen av boken. Använd funktionen ”Var är jag” i appen för att hitta sidnummer.

I Easy Reader hittar du sidnummer i nedre delen av fönstret. Dubbelklicka på meningen du vill citera för att vara säker på att sidnumren har uppdaterats.

Guider och lathundar till olika referensstilar

Referenshantering med programmen Zotero och Mendeley

Med hjälp av olika referenshanteringsprogram kan du importera referenser från databaser, infoga referenser i ett dokument och göra en referenslista till din uppsats eller artikel.

På biblioteket kan du få hjälp med att använda Zotero och Mendeley.

Vad är Zotero?

Zotero är ett gratis program som du använder för att samla och hantera referenser. Zotero fungerar med operativsystemen Windows, Mac OS eller Linux.

Ladda ner Zotero

Zotero består av tre olika programvaror och du måste ladda ner och installera två olika filer för att få tillgång till dem alla:

  • En databashanterare, själva programmet som du installerar och ser på din dator. Det är i programmets databas som du lägger in dina referenser. När du installerar databashanteraren så installeras också ett tilläggsprogram i ditt ordbehandlingsprogram, exempelvis Microsoft Word, där Zotero får en egen menyflik. Tillägget skapar en koppling mellan referenserna du samlat i din databas och ditt ordbehandlingsprogram. Via tillägget infogar du referenser och skapar källförteckningar i ditt arbete och du kan utforma dem utifrån en rad olika referenssystem.
  • Ett tillägg i din webbläsare som hjälper dig att importera referenser direkt när du hittar dem. Fördelar med att importera direkt från webbläsaren är att det går snabbt och att alla viktiga uppgifter till stor del kommer med. Detta behöver du dock alltid kontrollera för att vara säker.

Måste jag skapa ett konto i Zotero?

Du behöver inte skapa ett konto i Zotero för att använda grundutbudet som att infoga referenser i ett dokument eller skapa litteraturförteckningar. Men för att få tillgång till samtliga funktioner i Zotero, som delning av ditt bibliotek i Zotero och synkronisering, måste du skapa ett konto i Zotero. Då kan du sedan skapa och dela ditt referensbibliotek med andra.

Tänk på att du är ansvarig för att inte konfidentiella dokument eller sekretessbelagda dokument laddas upp till Zoteros molntjänst.

Zotero och dina personuppgifter

Tänk på att om du skapar ett Zoterokonto så kommer de personuppgifter du anger att behandlas enligt lagstiftning i USA och inte enligt GDPR.

Här kan du läsa om vilka personuppgifter Zotero samlar in och hur de behandlar dem Länk till annan webbplats.

Digital grundkurs i Zotero

Biblioteket har tagit fram en digital grundkurs i Zotero som förklarar hur du kommer igång med programmet och använder det.

Guider och manualer till Zotero

Mendeley är ett gratisprogram som finns i två versioner, Mendeley Desktop och Mendeley Reference Manager.

För att använda Mendeley behöver du skapa ett konto på mendeley.com. Detta kan innebära att dina personuppgifter behandlas i ett land utanför EU.

Skapa konto

OBS! Använd inte ”Sign in via institution”.

Mendeley Desktop och Mendeley Reference Manager

Mendeley Desktop har tillägg för Word och LibreOffice som du använder för att infoga källhänvisningar och litteraturförteckningar i ditt dokument. Mendeley Desktop är installerat på datorerna i biblioteket och i de allmänna datorsalarna.

Från 1 september 2022 går det inte längre att ladda ner Mendeley Desktop. Om du har Mendeley Desktop sedan tidigare kan du fortfarande använda det.

Mendeley Reference Manager har ett tillägg för Word, tillägget heter Mendeley Cite. Grundläggande funktioner som att infoga källhänvisningar och litteraturförteckningar finns, medan vissa andra funktioner som att byta språk för referenserna till svenska än så länge saknas.

Observera att det inte är möjligt att installera Mendeley Cite om du är student och använder Microsoft Office-paketet som Högskolan tillhandahåller.

Guider och manualer

Kontakt

Bibliotekets informationsdisk, profilbild

Bibliotekets informationsdisk

Måndag–fredag 9–16

Sidan uppdaterades 2024-04-26