Upphovsrätt och personuppgifter

Det finns många fällor man kan ramla i när det gäller regler som gäller upphovsrätt, personuppgifter och användande av material från nätet.

Kopiering

Det är inte tillåtet att kopiera hela böcker eller digitala objekt. Enligt upphovsrättslagen är det bara tillåtet att kopiera delar av böcker.

Kopieringsregler för universitet och högskolor

Det finns ett avtal mellan Bonus Copyright Access och SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) som gäller för alla universitet och högskolor i landet. Reglerna gäller för både lärare och studenter vad gäller kopiering av material som används i studierna.

Plagiat och referatteknik

Det är viktigt att kunna referera på ett korrekt sätt till andras texter som du använder i ditt eget arbete, annars räknas det som plagiat. I vetenskapliga texter refererar eller citerar du som skribent ofta till andras vetenskapliga arbeten.

Bilder och grafiska objekt

Tänk på att bilder som du hittar på nätet inte alltid är fria att använda. Den person som skapat bilden har upphovsrätt till den. Sök i samlingar som innehåller fritt tillgängligt material om du ska använda bilder, grafer eller tabeller i ditt arbete.

Bilder skapade med AI

Idag finns en rad verktyg för att framställa bild, text och ljud med hjälp av artificiell intelligens, AI.
Enligt PRV (Patent- och registreingsverket) krävs för att få upphovsrätt att den som skapat verket är en människa. Därför har ingen upphovsrätt på en bild helt framställd med ett AI-verktyg där du har bett datorn skapa en bild utifrån en textinstruktion. Men tänk på att användarrätten kan vara skyddad genom användarvillkor som du godkänt när du skapade ett konto i verktyget.

Creative Commons märkning

Creative Commons är en ideell organisation vars mål är att hjälpa de som skapar och vill dela med sig av sina verk.

Söka efter bilder

Du kan söka i speciella samlingar med fritt tillgängliga bilder eller andra grafiska objekt. I Flickr kan du söka fram bara de bilder som har Creative Commons licens. I Wikimedia och på Unsplash finns bilder som är fria att använda.

Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen är det svenska namnet på General Data Protection Regulation (GDPR).

Syftet med dataskyddsförordningen är att enskilda personer ska få större kontroll över sina personuppgifter. Dataskyddsförordningen handlar framför allt om hur och när personuppgifter får hanteras och vilka krav som ställs på den som ansvarar för personuppgifter eller hanterar personuppgifter för annans räkning.

När du skriver ditt examensarbete måste du tänka på de regler som gäller vid behandling av personuppgifter. Detta innebär att du ska:

  1. Utvärdera om det är nödvändigt att behandla personuppgifter.
  2. Definiera syftet med behandlingen av personuppgifter och vilka uppgifter som måste samlas in.
  3. Bestämma hur information ska förvaras och hanteras säkert under arbetet.
  4. Bestämma vilka delar av informationen som ska raderas respektive bevaras när arbetet är utfört.
  5. Informera de registrerade, inhämta dokumenterat samtycke och samla in den nödvändiga informationen.
  6. Behandla det insamlade materialet.
  7. Efter behandling, radera eller arkivera personuppgiftsmaterialet efter behov.

Stäm av med din handledare vad som är lämpligt för just ditt examensarbete i förhållande till dataskyddsförordningen.

Läs mer om dataskyddsförordningen på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Bibliotekets informationsdisk, profilbild

Bibliotekets informationsdisk

Måndag–fredag 9–16

Sidan uppdaterades 2024-04-16