Anmäl disciplinärende

Genom att fylla i formuläret så skickar du ett ärende till disciplin­­­nämnden. Ärendet diarieförs även av registrator. Bekräftelse att du skickat in ärendet sänds till din e‑post.

Formulär för anmälan av disciplinärende

1) Uppgifter om student, kurs, kontaktuppgifter m.m.
Ange namn och födelsedata på studenten eller studenterna som misstänks för fusk. Vilken kurs gäller det? Vem ska vi kontakta i ärendet?


Vid vilken akademi ges kursen?
Vid vilken akademi ges kursen?Vilken typ av examination?
Vilken typ av examination?2) Vilken sorts fusk vill du anmäla?
I frågorna 2a–2e väljer du vilken av de fem kategorierna som du misstänker att studenten eller studenterna har fuskat inom: plagiat, otillåtet samarbete, fuskförsök, ordnings­regler har brutits eller trakasserier.
2a) Plagiat
Om en eller flera studenter misstänks för otillåten kopiering vid tentamen eller inlämningsuppgift ber vi dig att svara på följande frågor.

Har studenten eller studenterna informerats om plagiat i kursen?
Har studenten eller studenterna informerats om plagiat i kursen?Har du vetskap om studenten eller studenterna har informerats om plagiat vid tidigare tillfälle?
Har du vetskap om studenten eller studenterna har informerats om plagiat vid tidigare tillfälle?
Vilken är anledningen till att otillåtet samarbete är misstänkt?

Vilken är anledningen till misstanke om fusk eller försök till fusk?

Vilken är anledningen till misstanke om att ordningsreglerna inte har följts?

Beskriv anledningen till misstanke om att någon utsätter en annan student eller arbetstagare vid Högskolan för trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i första kapitlets fjärde paragraf i Diskrimineringslagen (2008:567).


Beroende på vilken sorts fusk anmälan gäller, så rekommenderas olika bilagor att bifoga. Vid plagiat behövs studentens ourginalrapport eller annan bevisning för misstänkt plagiat samt studentens arbete. Vid otillåtet samarbete behövs båda studenternas tentor eller rapporter. Vid försök till fusk kan du bifoga det som stödjer din misstanke, det kan vara till exempel ett fotografi. Bifoga ordningsreglerna när det finns misstanke om att sådana har brutits.
Sidan uppdaterades 2024-06-14