Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap

Avdelningen består av tre ämnen:

  • Psykologi
  • Arbetshälsa
  • Idrottsvetenskap

Psykologi

Katrin Lättman, profilbild

Katrin Lättman

Universitetslektor i psykologi


Alva Blomkvist, Forskningsassistent
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648597
 E-post: alva.blomkvist@hig.se
 Rum: 55:310

Eva Boman, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648163
 E-post: Eva.Boman@hig.se
 Rum: 55:313

Lars Eriksson, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648562
 E-post: Lars.Eriksson@hig.se
 Rum: 55:317

Mårten Eriksson, Professor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648211
 E-post: Marten.Eriksson@hig.se
 Rum: 55:312

Niklas Halin, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi
 Telefon: +4626648503
 E-post: Niklas.Halin@hig.se
 Rum: 55:310

Anna Hällbom, Lärarassistent
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648123
 E-post: anna.hallbom@hig.se
 Rum: 55:215

Linda Langeborg, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648459
 E-post: Linda.Langeborg@hig.se
 Rum: 55:315

Rikard Liljenfors
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon:
 E-post: Rikard.Liljenfors@hig.se
 Rum:

Katrin Lättman, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648708
 E-post: katrin.lattman@hig.se
 Rum: 55:209

Ola Nordhall, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648843
 E-post: Ola.Nordhall@hig.se
 Rum: 55:310

Sara Skoog Waller, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626645056
 E-post: Sara.WallerSkoog@hig.se
 Rum: 55:318

Johan Willander, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626645081
 E-post: Johan.Willander@hig.se
 Rum: 55:310

Linda Ytterholm, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626645092
 E-post: Linda.Ytterholm@hig.se
 Rum: 55:314

Thomas Ågren, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648147
 E-post: thomas.agren@hig.se
 Rum: 55:318

Arbetshälsa

Marina Heiden, profilbild

Marina Heiden

Professor i arbetshälsovetenskap


Eva Bergsten, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648189
 E-post: Eva.Bergsten@hig.se
 Rum: 55:228

Gunnar Bergström, Professor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648863
 E-post: Gunnar.Bergstrom@hig.se
 Rum: 55:217

Luiz Brusaca
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon:
 E-post: Luiz.Brusaca@hig.se
 Rum:

Iman Dadgar, Postdoktor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626645061
 E-post: iman.dadgar@hig.se
 Rum: 55:318

Surakshya Dhakal, Forskningsassistent
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648194
 E-post: surakshya.dhakal@hig.se
 Rum: 55:310

Johanna Edvinsson, Doktorand
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648669
 E-post: Johanna.Edvinsson@hig.se
 Rum: 55:206

Ingela Eng, Doktorand
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648241
 E-post: ingela.eng@hig.se
 Rum: 55:227

Morteza Eslahchi, Postdoktor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626645083
 E-post: morteza.eslahchi@hig.se
 Rum: 55:313

Elena Farahbakhsh Touli, Forskningsassistent
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648154
 E-post: elena.farahbakhsh.touli@hig.se
 Rum: 55:219

Per Gandal, Arvodist
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon:
 E-post: Per.Gandal@hig.se
 Rum: Umeå

David Hallman, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648439
 E-post: David.Hallman@hig.se
 Rum: 55:214

Marina Heiden, Professor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648544
 E-post: Marina.Heiden@hig.se
 Rum: 55:216

Fredrik Hellström, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa,psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648660
 E-post: Fredrik.Hellstrom@hig.se
 Rum: 55: samt Umeå

Jennie Jackson, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648293
 E-post: Jennie.Jackson@hig.se
 Rum: 55:211

Leticia Januario, Forskare
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648454
 E-post: Leticia.Januario@hig.se
 Rum: 55:227

Andreas Kjörling, Doktorand
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648717
 E-post: andreas.kjorling@hig.se
 Rum: 55:308

Tea Korkeakunnas, Doktorand
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626645057
 E-post: tea.korkeakunnas@hig.se
 Rum: 55:308

Nisse Larson, Arvodist
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon:
 E-post: Nisse.Larson@hig.se
 Rum: 55:204

Per Lindberg, Universitetslektor,Emeritus
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon:
 E-post: Per.Lindberg@hig.se
 Rum: 55:214

Eugene Lyskov, Forskare
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648413
 E-post: Eugene.Lyskov@hig.se
 Rum:

Nestor Lögdal, Doktorand
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648307
 E-post: nestor.logdal@hig.se
 Rum: 55:219

Svend Erik Mathiassen, Professor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648206
 E-post: SvendErik.Mathiassen@hig.se
 Rum: 55:210

Sophie Pagard, Forskningsassistent
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648586
 E-post: sophie.pagard@hig.se
 Rum: 55:206

Timea Zsuzsanna Popucza, Doktorand
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648303
 E-post: timea.Zsuzsanna.popucza@hig.se
 Rum: 55:308

Hans Richter, Professor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648722
 E-post: Hans.Richter@hig.se
 Rum: 55:316

Dag Rissen, Arvodist
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon:
 E-post: dagrin@hig.se
 Rum:

Thomas Rudolfsson, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648662
 E-post: Thomas.Rudolfsson@hig.se
 Rum: Umeå

Åsa Samuelsson, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626645007
 E-post: asa.samuelsson@hig.se
 Rum: 55:313

Marianne Sund
 Avd:
 Telefon:
 E-post: Marianne.Sund@hig.se
 Rum:

Malin Svensson, Doktorand
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa,psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626645082
 E-post: malin.svensson@hig.se
 Rum: 55:227

Sven Svensson, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648623
 E-post: Sven.Svensson@hig.se
 Rum: 55:215

Barbara Undervill
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon:
 E-post: Barbara.Undervill@hig.se
 Rum:

Malin Vadelius
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon:
 E-post: Malin.Vadelius@hig.se
 Rum:

Alexander Wejskog, Forskningsassistent
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648296
 E-post: alexander.wejskog@hig.se
 Rum: 55:219

Birgitta Wiitavaara, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648405
 E-post: Birgitta.Wiitavaara@hig.se
 Rum: 55:313

Katarina Wijk, Professor, Adjungerad
 Avd:
 Telefon:
 E-post: Katarina.Wijk@hig.se
 Rum:

Camilla Zetterberg, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648739
 E-post: Camilla.Zetterberg@hig.se
 Rum: 55:228

Idrottsvetenskap

Sven Blomqvist, profilbild

Sven Blomqvist

Universitetslektor i idrottsvetenskap


Sven Blomqvist, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648599
 E-post: Sven.Blomqvist@hig.se
 Rum: 55:414a

Kaisa Blomster, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648561
 E-post: kaisa.blomster@hig.se
 Rum: 55:316

Åsa Bäckström
 Avd:
 Telefon:
 E-post: Asa.Backstrom@hig.se
 Rum:

Joacim Carlson, Föreläsare
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon:
 E-post: Joacim.Carlson@hig.se
 Rum:

Per-Erik Ervasti, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för folkhälso- och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648302
 E-post: per-erik.ervasti@hig.se
 Rum: 55:411a

Kajsa Jerlinder, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648953
 E-post: Kajsa.Jerlinder@hig.se
 Rum: 55:413

Malin Johansson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626645093
 E-post: malin.johansson@hig.se
 Rum: 55:411b

Tore Lennartsson, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648191
 E-post: Tore.Lennartsson@hig.se
 Rum: 55:316

Anna Qvarfordt, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648874
 E-post: Anna.Qvarfordt@hig.se
 Rum: 55:414b

Göran Svedsäter, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648239
 E-post: Goran.Svedsater@hig.se
 Rum:

Lena Svennberg, Universitetslektor
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648417
 E-post: lena.svennberg@hig.se
 Rum: 55:412

Maria Westin, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648849
 E-post: Maria.Westin@hig.se
 Rum: 55:210

Mikael Westling Söderström, Universitetsadjunkt
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon: +4626648271
 E-post: Mikael.Westling.Soderstrom@hig.se
 Rum: 55:208

Elin Widgren, Arvodist
 Avd: Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap
 Telefon:
 E-post: Elin.Widgren@hig.se
 Rum:

Kontakt

Zahra Ahmadi, avdelningschef, profilbild

Zahra Ahmadi, avdelningschef

Avdelningen för arbetshälsa, psykologi och idrottsvetenskap

Sidan uppdaterades 2024-05-03