Fristående kurser

All högskoleutbildning består av kurser som du antingen kan läsa fristående eller inom ett program. Kurserna delas in i grundnivå och avancerad nivå.

Att läsa fristående kurser i stället för ett program innebär valfrihet. Du kan själv kombinera ämnen efter intresse och profilera din egen utbildning som leder till en examen. En annan fördel med att läsa fristående kurser jämfört med ett program är att du kan känna dig för innan du bestämmer vilket ämne du vill ha som huvudområde i din examen. Du kan läsa i den ordning du vill och kan variera din studietakt, det vill säga läsa på helfart, halvfart, kvartsfart eller på distans.

Studieformen är både schemabunden tid på Högskolans campus med föreläsningar och självstudier. Oftast inleds och avslutas kurserna med obligatoriska seminarieträffar.

För att läsa kurser vid Högskolan krävs alltid grundläggande behörighet.

Sommarkurser

Att kombinera sommaren med studier har blivit allt mer populärt under senare år. Därför erbjuder Högskolan i Gävle ett urval av kurser som du kan läsa under sommaren.

Läs mer på Antagning.se:

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Högskolan i Gävle erbjuder kompetensutveckling och uppdragsutbildning för anställda inom näringsliv eller offentlig sektor. Vi har dels färdiga utbildningar som erbjuds både företag och offentlig sektor, och på dessa kurser köper företag önskat antal platser. Vi kan också anpassa en utbildning helt efter ett företags behov och önskemål när det gäller till exempel innehåll, start- och slutdatum, omfattning, studietakt, plats och examination.

Läs mer om kompetensutveckling för yrkesverksamma Länk till annan webbplats.

BIP-kurser

En BIP (blandat intensivprogram) är en kurs på 4,5–6 högskolepoäng som bygger på mer flexibla former för mobilitet och kombinerar en fysisk del i ett annat land i Europa och en virtuell del. På kurserna finns lärare och studenter från flera europeiska länder och du som student får bidrag från Erasmus+ för att delta. Kurserna anordnas inom vårt Europauniversitet EU GREEN.

Mer information om BIP-kurserna

Kurspaket

Ett kurspaket innehåller ett antal kurser inom ett eller fler ämnen. Kurspaketen är en sammansättning av ett antal enskilda kurser med syftet att öka kunskapen inom ett visst område. Då du söker till kurspaketet och antas, blir du automatiskt antagen till de kurser som ingår i paketet

Nordic Ecology Outdoor studies in Nordic Ecosystems A 30 credits Länk till annan webbplats.

Rekommenderad studiegång

En rekommenderad studiegång innebär att man bygger upp sina studier kring ett huvudområde, som man sedan kompletterar med kurser i ett antal andra ämnen. Syftet är att kurserna tillsammans ska bilda en helhet.

Den stora skillnaden mellan ett utbildningsprogram och en rekommenderad studiegång med fristående kurser är att det inte finns någon på förhand fastställd utbildningsplan för en rekommenderad studiegång. Du kan alltså till stor del själv välja vilka kurser du läser och i vilken ordning.

Rekommenderade studiegångar med inriktning mot svenska språket och kreativt skrivande

Kursplaner

I kursplanen hittar du en beskrivning av kursens mål, huvudsakliga innehåll och information om hur undervisningen och examinationen går till. Du kan också se hur många poäng kursen är på och vilken kurslitteratur som används. Länk till kursplanen hittar du på respektive kurs sida.

Sidan uppdaterades 2024-05-28