Kursplaner och litteraturlistor

Varje kurs har en kursplan samt en litteraturlista. I kursplanen kan du se kursens innehåll, mål och vad du förväntas kunna vid kursens slut, samt undervisnings- och examinationsform för kursen. Du ser även vilka förkunskaper som krävs för att kunna antas till kursen. I litteraturlistan kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din utbildning.

Ange kursens namn, kod eller annat sökord.

Din sökning gav inga träffar

      Äldre kursplaner

      Äldre versioner av kursplaner kan beställas från registrator@hig.se.

      Sidan uppdaterades 2024-05-31