Anmälan och antagning

På följande sidor hittar du mer information om hur du gör för att anmäla dig till en utbildning. Du kan också läsa om vad behörighet, meriter och annat som kan hjälpa dig i anmälnings- och antagningsprocessen innebär.

Program och kurser söker du via Antagning.se

Du anmäler dig till utbildningar via Antagning.se, en gemensam webbplats som majoriteten av Sveriges högskolor och universitet använder för ansökan till sina utbildningar. Du söker till program och kurser i en och samma anmälan.

Anmälan efter sista anmälningsdag – sen anmälan

Efter sista anmälningsdag har du möjlighet att göra en så kallad sen anmälan. Sena anmälningar placeras i kön efter de som sökt i tid och utifrån vilket datum som anmälan har kommit in. Skicka därför in din anmälan så fort som möjligt.

Vilken behörighet behövs?

För att få studera på högskola eller universitet måste du har vissa förkunskaper – du måste vara behörig. Förkunskaperna och behörigheten ligger som grund för att du ska klara av att fullfölja dina studier.

Urval och meritvärde

Att du är behörig till en utbildning betyder inte att du auto­matisk blir antagen till den utbildning som du har ansökt till. När det är fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning, fördelas platserna genom urval. För att kunna konkurrera om platserna på en utbildning behövs ett merit­värde. Detta meritvärde baseras på den utbildning som krävs för att vara behörig.

Tillgodoräknande och reell kompetens

Saknar du formell behörighet till högskolestudier? Genom att kombinera gymnasiekurser och arbetslivserfarenhet eller genom att ansöka om bedömning av reell kompetens kan det finnas möjligheter för dig. Det ger dig inte en garanterad plats, men det ger dig chansen att delta i urvalsprocessen.

Byta till en utbildning vid Högskolan i Gävle

Har du börjat dina programstudier vid ett annat lärosäte men vill byta till Högskolan i Gävle? Det går att ansöka till senare del av program om du uppfyller behörighetskraven och platser finns tillgängliga.

Frågor om din anmälan och antagning

Vid allmänna frågor rörande användarkonton och antagning till program och kurser kontakta Antagningsservice på Antagning.se

Telefon: 0771–550 720
Telefontid: Måndag–fredag 09.00–16.00

Kontakt

Antagningsenheten

Avdelningen för utbildningsstöd

Antagningsstatistik

Universitets- och högskolerådet (UHR) har statistik för tidigare antagningsomgångar. Du kan bland annat se vilket lägsta antagningspoängen är.

Antagningsstatistik på uhr.se Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-04-05