Behörighet

För att få studera på högskola eller universitet måste du har vissa förkunskaper – du måste vara behörig. Förkunskaperna och behörigheten ligger som grund för att du ska klara av att fullfölja dina studier.

Behörighet för studier på grundnivå

För att få börja en utbildning på grundnivå, till exempel ett kandidatprogram, måste du ha grundläggande behörighet. Ibland behöver du även särskild behörighet.

Grundläggande behörighet får du genom ett slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande. Särskild behörighet kan innebära att du måste ha läst och fått godkänt i vissa ämnen på gymnasiet.

Behörighet för studier på avancerad nivå

För att börja ett program på avancerad nivå måste du har en examen från grundnivå om minst 180 högskolepoäng. För att läsa kurser på avancerad nivå behöver du inte ha en examen, men du måste ha läst en utbildning på grundnivå.

Läs mer om studier på avancerad nivå på Antagning.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om utbildningsnivåer och examina på Studera.nu Länk till annan webbplats.

Behörighet för studier på forskarnivå

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Mer information om forskarutbildning på Högskolan i Gävle Länk till annan webbplats.

Information om utbildningsnivåerna

På Universitets- och högskolerådets webbsida kan du få mer information om vilka utbildningsnivåer och examen som finns.

Det svenska utbildningssystemet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Studievägledningen, profilbild

Studievägledningen

Avdelningen för utbildningsstöd

Sidan uppdaterades 2024-04-05