Behörighet på grundnivå

Det finns två typer av behörigheter, grundläggande behörighet och särskild behörighet. Dessa förkunskaper kan vara helt nödvändiga för att du ska kunna följa undervisningen på en viss utbildning.

Behörighet

Den som har behörighet till en högskoleutbildning har de förkunskaper som krävs för att kunna följa utbildningen. För att kunna delta i urvalet när platserna på varje utbildning fördelas måste du alltså vara behörig, det vill säga ha rätt förkunskaper. Behörigheten delas in i grundläggande och särskild behörighet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet krävs för att bli antagen till en högskoleutbildning. Läs mer om vad som krävs för att få grundläggande behörighet med din studiebakgrund. Länk till annan webbplats.

Särskild behörighet

Till många utbildningar krävs ofta mer förkunskaper än enbart grundläggande behörighet. Dessa är nödvändiga för att du ska kunna fullfölja din utbildning. Detta kallas särskild behörighet. Till skillnad från den grundläggande behörigheten skiljer sig kraven för särskild behörighet mellan olika utbildningar. Vanligast är krav på vissa gymnasiekurser, t ex Matematik 3b med lägst betyg E. Ibland kan arbetslivserfarenhet eller en viss yrkeslegitimation krävas. I utbildningens kursbeskrivning står det vilka förkunskaper som du måste ha för att kunna bli behörig.

Behörig på andra sätt

Om du vill läsa en utbildning men saknar formell behörighet finns andra sätt du kan bli behörig på. Du kan uppnå grundläggande behörighet genom en modell baserat på gymnasiekurser och arbets­livserfarenhet eller du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad om du anser att du har förvärvat de nödvändiga förkunskaperna på annat sätt. Behörighet genom gymnasiekurser och arbetslivserfarenhet eller via reell kompetens garanterar dig inte en utbildningsplats men det ger dig en möjlighet att delta i urvalet.

Läs mer om grundläggande behörighet med vissa kurser och arbete på Antagning.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om prövning av reell kompetens på Antagning.se Länk till annan webbplats.

Överklaga beslut om behörighet

Beslut om behörighet och undantag från behörighetskraven kan överklagas. Du kan läsa mer om att överklaga på Antagning.se.

Överklaga beslut om behörighet (Antagning.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Antagningsenheten

Avdelningen för utbildningsstöd

Sidan uppdaterades 2024-04-05