Urval, meritvärde och antagnings­statistik

Att du är behörig till en utbildning betyder inte att du auto­matisk blir antagen till den utbildning som du har ansökt till. När det är fler behöriga sökande än det finns platser på en utbildning, fördelas platserna genom urval. För att kunna konkurrera om platserna på en utbildning behövs ett merit­värde. Detta meritvärde baseras på den utbildning som krävs för att vara behörig. Du hittar också antagningsstatistsik som visar vilket meritvärde som behövdes i fjol för att komma in på olika utbildningar.

Urval

När det är fler sökande än det finns platser görs ett urval för att bestämma vilka som blir antagna. Dina meriter avgör vilken eller vilka urvalsgrupper du hamnar i. Om du har flera olika meriter, till exempel både betyg och resultat från högskoleprovet, kan du placeras i flera urvals­grupper samtidigt. Att placeras i flera grupper ger dig större chans att komma in.

Meritvärde

Det värde som du konkurrerar med i urvalet för att få en plats på de utbildningar som du har anmält dig till. För dig som har ett slutbetyg från gymnasiet är meritvärdet det ursprung­liga betygsvärdet i ditt slutbetyg + eventuella kompletteringsbetyg som du har + eventuella meritpoäng som kan läggas till.

Antagningsstatistik för program och kurser

På Universitets- och högskolerådets statistiksidor kan du se antagningsstatistik för utbildningar vid alla universitet och högskolor i Sverige. Du kan se antal sökande, antal antagna och lägsta antagningspoäng per urvalsgrupp till de olika utbildningarna. Antagningssiffrorna visar antal antagna innan eventuell reservantagning.

Kontakt

Antagningsenheten

Avdelningen för utbildningsstöd

Sidan uppdaterades 2024-04-05