Stöd för studenter

Studera med funktions­ned­sättning

Du som har en funktionsnedsättning ska så långt som möjligt kunna studera på Högskolan i Gävle på lika villkor som andra. Du har då möjlighet att ansöka om riktat pedagogiskt stöd. Ibland tar det tid att ordna det stöd som passar just dig, så var ute i god tid.

Ansök om pedagogiskt stöd

Du som har en funktionsnedsättning kan via Nais ansöka om riktat pedagogiskt stöd. Med begreppet funktionsnedsättning avses en permanent eller långvarig funktions­nedsättning.

Så här söker du om pedagogiskt stöd

  1. Ansök digitalt via Nais hemsida. Bifoga en dokumentation som styrker din varaktiga funktionsnedsättning. Dokumentationen ska vara utfärdad av sakkunnig, exempelvis läkare, psykolog eller logoped. Det går bra ladda upp ett mobilfoto av intyget med telefonen.
  2. Högskolans samordnare kontaktar dig för att boka en tid för samtal om möjliga stödåtgärder.
  3. Samordnaren gör därefter en bedömning och fattar ett beslut om riktat pedagogiskt stöd innehållande beslutade och rekommenderade stödåtgärder.
  4. Stödåtgärderna finns tillgängliga för dig i ett intyg som du når via inlogg i Nais.
  5. Inför varje kurs kontaktar du kursansvarig lärare och examinator för att visa ditt intyg och samtala om hur aktuell kurs kan anpassas utifrån aktuella kursmål.

Tänk på att aldrig skicka känsliga personuppgifter om dig själv som till exempel läkarintyg med hälsoinformation, namn och personnummer till Högskolan via e-post.

Tips till dig som eventuellt stöter på problem vid ansökan är att använda Chrome som webbläsare och att se över storleken på de filer du bifogar.

Exempel på riktat pedagogiskt stöd

När du har ansökt via Nais och beviljats riktat pedagogiskt stöd så finns olika sätt att få stöd. Här beskriver vi som arbetar med pedagogiskt stöd några av de vanligaste sakerna som studenter med funktionsnedsättning kan få tillgång till.

Tillgänglighet vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle vill vara en högskola för alla – där alla ges samma möjligheter till delaktighet. Alla studenter ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid Högskolan i Gävle. Alla studenter ska bemöta varandra med ömsesidig respekt. Du som studerar på Högskolan har rätt till en rättvis och likvärdig behandling oavsett funktionsförmåga.

Kontaktpersoner

Sofia Lagerberg Alfredsson, profilbild

Sofia Lagerberg Alfredsson

Avdelningen för utbildningsstöd

Emil Sandfeldt, profilbild

Emil Sandfeldt

Avdelningen för utbildningsstöd

Telefontid måndag–torsdag 09.00–10.00.

Sidan uppdaterades 2024-04-26