Tillgänglighet vid Högskolan i Gävle

Här hittar du information om tillgänglighet i och runt Högskolans byggnader och på webbplatsen. Du hittar också länkar till Myndigheten för delaktighet och kan läsa vad några lagar säger om tillgänglighet.

Högskolan i Gävle vill vara en högskola för alla – där alla ges samma möjligheter till delaktighet. Alla studenter ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid Högskolan i Gävle. Alla studenter ska bemöta varandra med ömsesidig respekt. Du som studerar på Högskolan har rätt till en rättvis och likvärdig behandling oavsett funktionsförmåga.

Praktisk information om tillgäng­lighet

Via länkarna nedan hittar du bland annat information om parkerings­platser, hissar och uppläsnings­funktion på webb­platsen.

Användbara dokument om tillgänglighet

Enligt nationella mål ska alla människor, oavsett funktionsförmåga, ha samma möjligheter att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter.

Sidan uppdaterades 2024-04-11