Fysisk tillgänglighet på campus

Här kan du läsa om tillgänglighetsfrågor rörande undervisningssalar, hörslingor, hissar med mera.

Hissar

I de flesta hus på campus och till de flesta våningar finns hissar. Observera att hissen i hus 11 används för att nå olika våningsplan i hus 12 och hus 13. Vidare används hissen i hus 31 för att nå olika våningsplan i hus 32 och hus 33.

Karta som visar var hissarna är placerade Pdf, 73 kB.

Undervisningssalar

I schemasystemet Kronox finns information om våra undervisningssalar. Undervisningssalar kan vara med fasta bänkrader eller med bänkraderna placerade i trappsteg, så kallade gradängsalar. Gradängsalar benämns även Föreläsningssal eller Hörsal. Vissa av gradängsalarna är tillgängliga för rullstolsburna, men inte alla.

I Kronox finns även information om salen inte kan nås med hiss, om den har hörslinga eller om det finns en dörröppnare. Kontakta din lärare eller Studentsupport om du har frågor om en specifik lokal.

Alla stora entréer har automatisk dörröppnare. Undantaget är vissa mindre sidoentréer. Dörrarna till lärosalarna är normalt låsta. För att dörrautomatiken ska fungera krävs att läraren ställt dörren i olåst läge.

Utanför följande salar finns dörröppnare:

  • 11:218 matsäcksmatsal, olåst
  • 33:202
  • 33:203
  • 41:204 hörsal Valhall
  • 51:220
  • 51:223
  • 99:131

Karta över campusområdet och byggnaderna

Hörslinga

Hörslinga/teleslinga för personer med hörselnedsättning finns i några av de större före­läsnings­salarna.

Hörslinga finns i följande salar:

12:108
13:111
33:202
33:203
41:204
99:131
99:132
99:133

För mer information om hörselslingorna mejla itsupport@hig.se

Datorsalar

Det finns datorsalar speciellt avsedda för studenter med funktionsnedsättning. Ta kontakt med samordnaren för studenter med funktionsnedsättning för mer information.

Matsäcksmatsal med mikrovågsugn

Det finns flera matsäcksmatsalar där studenter kan värma medhavd mat. Sal 11:218 är tillgänglighetsanpassad med dörröppnare samt mikrovågsugnar som har en lägre placering.

Lista över matsäcksmatsalar och andra matmöjligheter på och kring Högskolan Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-05-14