Skicka faktura till Högskolan i Gävle

Här hittar du som leverantör information om betalningar och fakturering till högskolan.

Sedan 2019 är det lagkrav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). E-fakturor är fakturor som skickas i strukturerade elektroniska format. Notera att en PDF-faktura inte räknas som en elektronisk faktura!

Skicka e-faktura

Vi tar emot e-fakturor i formatet PEPPOL Bis Billing 3.0.
Vårt PEPPOL-id: 0007:2021002890.

Du som inte har möjlighet att skicka e-faktura

Saknar ditt företag it-stöd för elektronisk fakturering kan du manuellt och kostnadsfritt skapa e-fakturor till oss genom vår fakturaportal. Portalen tillhandahålls av vår partner OpusCapita.

Fakturareferens

För att fakturan ska nå rätt attesterare i vårt ekonomisystem måste den innehålla en fakturareferens med följande format: [användar­namn-kostnadsställe].

Användarnamn är tre eller sex bokstäver långt. Kostnadsstället är alltid fyra siffror. Exempel: xxx-1234 alternativt xxxxxx-1234.

Fakturareferens ska alltid uppges av beställaren, men vi är tacksamma om du som leverantör också säkerställer att referensen är angiven i rätt format när fakturan upprättas. En korrekt angiven fakturareferens medför en mer effektiv fakturahantering hos oss.

Pappersfakturor

Vi ser helst att vi får fakturor i elektroniskt format men om du har ett avtal med oss som är upprättat före 1 april 2019 och som inte ställer krav på e-faktura går det naturligtvis även i fortsättningen att skicka pappersfakturor till oss. Använd då adressen Högskolan i Gävle, 801 76 Gävle.

Kontaktuppgifter

Fakturafrågor, profilbild

Fakturafrågor

Avdelningen för ekonomi, planering och inköp

Sidan uppdaterades 2024-02-15