Parkering

Det finns drygt 650 parkeringsplatser för studenter, anställda och besökare. Parkeringen är avgiftsbelagd, du betalar i betalautomat eller via app.

På de flesta parkeringar råder förbud mot att parkera på natten kl. 00.00-05.00. Undantag finns för enskilda platser på den västra parkeringen.

Parkering för rörelsehindrade

Särskilda parkeringsplatser för dig som har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns utanför de flesta byggnader.

Karta över parkeringsplatser som kräver parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Var kan jag parkera min elbil?

Särskilda platser finns där du kan ladda din elbil. Observera att där betalar du två avgifter - för parkeringen och för laddningen.

Karta över laddstolpar

Klicka på bilden för att förstora den. Placeringar för laddstolpar och biljettautomater är markerade.

Karta över parkeringar och var laddstolpar finns att tillgå vid Högskolan.Förstora bilden

Felparkering

Företaget Aimo park ansvarar för bevakning av parkeringsplatserna. För att undvika parkeringsböter (så kallad kontrollavgift) ska du endast

 • parkera på markerade tillåtna platser under tillåtna tider
 • samt erlägga korrekt parkeringsavgift.

Aimo park Länk till annan webbplats.

Att betala parkeringsavgift

Du betalar din parkeringsavgift i en betalautomat eller via appen Aimo. Studenter och anställda kan få ett parkeringstillstånd som berättigar till lägre taxa (Taxa Tillstånd). Tillståndet måste ligga synligt i fordonet för att du ska få parkera billigare. Besökare betalar alltid Taxa Standard.

Du hämtar ut tillståndet i samband med terminsstart/introveckan finns möjlighet för studenter att hämta ut tillstånd i reception.

För att hämta ut ett tillstånd måste du visa att du är student vid Högskolan i Gävle. Det gör du genom uppvisandet av giltigt HiG-kort eller annan styrkt studenthandling, till exempel ett registreringsbevis på en kurs.

Tillståndet ska vara synligt och aktuellt. Giltigt studenttillstånd som berättigar till Taxa Tillstånd måste finnas synligt i vindrutan. Tänk på att du behöver hämta ut ett nytt tillstånd inför varje läsår. Datum finns tryckt på tillståndet.

Parkeringstillstånd

Automaten, eller appen, kan inte känna av om du har rätt till rabatterat pris. Det är parkerings­tillståndet som du har i bilen som styrker den lägre taxan. Vid automaten trycker du i Taxa Tillstånd vilket ger den lägre taxan.

Parkeringsbolaget ser om personen har tillstånd i bilen som styrker rätten till den lägre taxan.

Ja, du kan få betala för mycket om du väljer fel taxa vid betalning. Även om du trycker fram tiden för långt så kan du av misstag få betala för hög avgift.

Avgift ska erläggas för samtliga allmänna parkeringsplatser på Högskolan. För parkeringsplatserna för rörelsehindrade krävs särskilt tillstånd och där behöver ingen avgift erläggas.

Motorvärmarplatserna är förhyrda av personalen och där får inte studenter eller besökare parkera.

Det finns två olika parkeringszoner eftersom Högskolan hyr av två olika fastighetsägare på Kungsbäck.

 • Akademiska hus' parkeringar har zonkod 1695. Detta gäller på de flesta platser.
 • Regios parkering vid hus 45 har zonkod 1718. Här kan du bara betala med appen, inte med betalkort.

Merparten av parkeringsplatserna har parkeringsförbud kl. 00.00–05.00. Men på den stora västra parkeringen finns 42 platser som tillåter dygnetrunt-parkering. Du måste betala för alla timmar du parkerar. 30-dagarsbiljett gäller inte. Av de 42 platserna är 10 stycken avsedda för laddning av elbil. Där behöver du även betala för laddningen.

Parkeringar vid Högskolan. Parkeringar för dygnetruntparkering är markerade med grönt.Förstora bilden

Grönmarkerade platser på kartan är tillåtna för dygnetruntparkering. Klicka på bilden för att förstora den. Observera att Regios parkeringar vid hus 45 (zonkod 1718) inte syns på ritningen.

Du betalar antingen via appen Aimo eller i betalautomat. Det finns två automater:

 • på parkeringen närmast Gävle centrum (öster om hus 11/99)
 • på den stora parkeringen mellan hus 41 och hus 45

OBS! För parkeringsplatserna vid gaveln på hus 45 kan du bara betala med app, då det är en annan zon där.

Du som är student väljer Taxa Tillstånd (billigare). Du måste ha ett giltigt tillstånd väl synligt i bilen. Detta gäller både vid betalning via app och via automat. Betalar du i automaten behöver du även lägga biljetten i bilen. Betalar du i appen så är det bilens registreringsnummer som Aimo Park kontrollerar.

Betalautomaternas placering är markerad på parkeringskartan på denna webbsida.

Ja, det finns 26 laddplatser. De är markerade på parkeringskartan på denna webbsida. De 10 platserna som finns på västra parkering får även användas nattetid, men man måste betala timtaxa även på natten.

Utanför entrén till hus 45 Heimdall finns en parkeringsplats där man kan ladda bilen via solceller. Den räknas som en allmän parkeringsplats, dvs. alla får använda den. Men du måste betala parkeringsavgift via app enligt gällande skyltning (zonkod 1718). Du behöver inte betala för elen. Parkering är inte tillåten kl. 00.00–05.00.

Tyvärr har inte Högskolan hur många parkeringsplatser som helst. Vi rekommenderar därför att du, om möjligt, väljer att cykla eller resa med allmänna kommunikationsmedel när du besöker oss. Vid parkering på gräsytor eller andra otillåtna platser riskerar du att få parkeringsböter.

Om du i stället väljer att parkera på Gävles gator så är det kommunens allmänna parkeringsregler och skyltning som gäller.

Parkeringsavgifter

Gävle har flera parkeringszoner med olika parkeringsavgifter och betalningssätt.

Datumparkering

Gävle kommun tillämpar datumparkering. Det innebär att parkering är förbjuden på gatusida med jämnt nummer under jämnt datum. Motsvarande gäller udda nummer under udda datum. Datumparkering gäller 1 oktober-15 maj, kl 00.00-08.00.

Utförlig information om parkering i Gävle hittar du på kommunens hemsida: Gävle kommun, information om parkering Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om laddstolpar

Det finns totalt 26 laddstolpar:

 • 10 stycken på östra parkeringen (närmast fotbollsplanen).
 • 10 stycken på parkeringen väster om Stenhammarsvägen, nära parkeringsautomaten. Dessa parkeringsplatser tillåter dygnetrunt-parkering. Betalning måste erläggas.
 • 6 stycken bakom hus 71.

Laddstolparnas placering är markerade med röd symbol på parkeringskartan.

Platserna är till för anställda, studenter och besökare.

Det är samma tider som för resten av parkeringsplatserna, dvs. parkering är tillåtet klockan 05-24.

Det är tillåtet fram till klockan 24. Därefter är det parkeringsförbud fram till klockan 05.

Enligt Aimo park är det tillåtet max 24 timmar (vilket i praktiken betyder 19 timmar, då det är parkeringsförbud på hela området under natten).

Det är dessutom lämpligt att flytta sin bil när den är färdigladdad så att andra personer får möjlighet att ladda.

Du betalar både parkeringsavgift och laddavgift.

Det är appen "Aimo" som används för parkeringsavgiften och appen "Mer Connect Sverige" för att betala elen.

 • Parkeringsavgiften är densamma som för övriga parkeringsplatser vid Högskolan.
 • Aktuella laddpriser finns i appen och på Mers hemsida, https://se.mer.eco/priser/ Länk till annan webbplats.. Det finns olika laddabonnemang. Priserna beror på vilket abonnemang man har.

Det finns olika sätt att betala för att ladda bilen:

 • Ladda ned en app som heter "Mer Connect Sverige". Där skapar du ett konto. Via kontot sköter du dina betalningar.
 • Ladda ned en app som heter "Mer Connect Sverige". Skapa inget konto, utan i stället väljer du ”Fortsätt utan registering”. Sedan väljer du din laddstation på kartan eller slår in id-numret som står på ladddaren. Därefter anger du dina betalkortsuppgifter.

Om du har ett abonnemang kan du även beställa en laddbricka från Mer för enklare start av laddaren.

Glöm inte att du även måste betala parkeringsavgift.

Om du inte vill använda appen "Mer Connect Sverige" så kan du i stället använda ditt betalkort.

Du måste ha laddsladden ikopplad. Men informationen vi fått av Aimo park är att du inte kommer att bli bötfälld om bilen är färdigladdad och du inte har flyttat på den därefter.

Det är Aimo park som kontrollerar att parkeringsreglerna följs och som bötfäller när detta inte sker.

Sidan uppdaterades 2024-05-24