FAQ om anmälan och antagning

Här har vi svarat på de vanligaste frågorna vi får om bland annat kompletteringar, urval och olika saker som står i antagnings­beskedet.

Vanliga frågorna och svar

På Antagning.se hittar du aktuell information om hur antagning går till, mer information om behörighet och urval samt svaret på de vanligaste frågorna om anmälan.

Om det i ditt kontrollbesked eller under Mina sidor på Antagning.se står att du är obehörig till en eller flera utbildningar du sökt, kan det bero på något av följande:

  • Vid granskning av meriter har det framkommit att du saknar specifikt behörighetskrav.
  • Du har vid tidigare tillfälle fått undantag från behörighetskrav beviljade för en utbildning du sökt.
  • Att undantag medges innebär att du befrias från ett eller flera behörighetsvillkor för en specifik utbildning vid ett specifikt tillfälle, och att du inte lämnat in någon ny ansökan om undantag för den utbildning du sökt inför denna termin.

Om det i ditt kontrollbesked eller under Mina sidor på Antagning.se står att ditt sökalternativ inte går till urval kan det bero på något av följande:

  • Du har tidigare varit registrerad på den kurs du söker och kan därför inte söka den igen. Du kan då kontakta den akademi som äger kursen för att eventuellt bli omregistrerad på kursen. Detta kan enbart ske om kursen har lediga platser.
  • Du kan som programstudent ha sökt kurser som inte ingår i din inriktning.

Står det EB på ett anmälningsalternativ i ditt kontroll- eller antagningsbesked så är din anmälan inte behandlad. Det kan bero på att du inkommit med en sen anmälan efter sista anmälningsdag. Sena anmälningar behandlas till urval 2.

Ja du kan bli antagen om du har placerats som reserv. Men ju högre reservplats du blivit tilldelad måste samma antal lämna återbud för att du ska erbjudas en plats på den utbildning du har sökt.

Det går inte att ge några förhandsbesked om en reservplacering kan leda till att du kommer att erbjudas en plats. Reservantagning sker efter inkomna återbud i kronologisk ordning.

Det finns ingen generell tidpunkt då reservantagningen slutar. Reserver kallas även efter att utbildningen har börjat då det kan bli avhopp. Hur långt in på utbildningen man kallar reserver varierar beroende på vilken utbildning det är.

I urval 2 kan du ha blivit struken för att du har missat att tacka ja till din antagning efter urval 1. Du kan också ha blivit struken på grund av att du har blivit antagen till högre prioriterade alternativ. Då kan du göra en återanmälan via antagning.se. Kravet är att du måste ha varit antagen i urval 1 och att utbildningen fortfarande är öppen för sen anmälan. Läs instruktion om hur du gör en återanmälan Länk till annan webbplats.. Din återanmälan behandlas som en sen anmälan.

Har du glömt att tacka ja till din antagning senast sista svarsdag så kommer din anmälan att bli struken. Du har därmed förlorat din plats på din antagning. Har du varit antagen till ditt sökalternativ så kan du gå in och göra en återanmälan via Antagning.se och Mina sidor om ditt sökalternativ fortfarande är öppet för sen anmälan. Följ instruktioner på Antagning.se och Anmäl dig igen.

Handlingar och meriter som inkommer efter sista kompletteringsdag räknas som sena kompletteringar. Om det finns lediga platser efter urval kan sena kompletteringar medräknas.

Kompletteringar laddas upp på Antagning.se eller skickas till:
PostNord Strålfors AB
Att: Antagningsservice
190 81 Rosersberg

Meriterna granskas och registreras i den datumordning som de kom in till Antagningen. När anmälan är färdigbehandlad kommer du att få ett meddelande per e-post eller vanlig post. Där uppmanas du att kontrollera dina uppgifter noggrant.

När dina meriter eller kompletteringar har registrerats visas de på Mina sidor på Antagning.se.

På Universitets- och högskolerådets statistiksidor kan du se antagningsstatistik för utbildningar vid alla universitet och högskolor i Sverige. Du kan se antal sökande, antal antagna och lägsta antagnings­poäng per urvalsgrupp till de olika utbildningarna. Antagningssiffrorna visar antal antagna innan eventuell reservantagning.

Antagningsstatistik på Universitets- och högskolerådets webbsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Antagningsenheten

Avdelningen för utbildningsstöd

Frågor om din anmälan och antagning

Vid allmänna frågor rörande användarkonton och antagning till program och kurser kontakta Antagningsservice på Antagning.se

Telefon: 0771–550 720
Telefontid: Måndag–fredag 09.00–16.00.

 

Vanliga frågor och svar om anmälan och antagning Länk till annan webbplats.

Antagning.se logotype

Sidan uppdaterades 2024-04-12