Tillgodoräknande av reell kompetens

Saknar du formell behörighet till högskolestudier? Genom att kombinera gymnasiekurser och arbetslivserfarenhet eller genom att ansöka om bedömning av reell kompetens kan det finnas möjligheter för dig. Det ger dig inte en garanterad plats, men det ger dig chansen att delta i urvalsprocessen.

Om du vill läsa en utbildning men saknar formell behörighet finns andra sätt du kan bli behörig på. Du kan uppnå grundläggande behörighet genom gymnasiekurser och arbetslivserfarenhet eller du kan ansöka om att få din reella kompetens prövad. Behörighet genom gymnasiekurser och arbetslivs­erfarenhet eller via reell kompetens garanterar dig inte en utbildningsplats men det ger dig en möjlighet att delta i urvalet.

Din ansökan och alla intyg ska vara uppladdade på Antagning.se senast 15 april för utbildningar som startar på höstterminen respektive 15 oktober för utbildningar som startar på vårterminen.

Grundläggande behörighet genom gymnasiekurser och arbetslivserfarenhet

Studier på högskola/universitet kräver goda kunskaper i svenska, engelska och matematik. För dig som saknar grundläggande behörighet, till exempel på grund av att du saknar slutbetyg eller avgångsbetyg från gymnasiet, har en modell tagits fram för att bedöma grundläggande behörighet genom reell kompetens. Du ska i så fall uppfylla följande kriterier.

Lägst betyg Godkänd eller E i följande gymnasiekurser/komvuxkurser:

  • Svenska/Svenska som andra språk 1, 2 och 3 eller Svenska/Svenska som andra språk A + B
  • Engelska 5 och 6 eller Engelska A
  • Matematik 1a, b eller c eller Matematik A
  • Samhällskunskap 1b eller Samhällskunskap 1a1 + 1a2 eller Samhällskunskap A

Samt tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid efter 19 års ålder.

Bedömning av reell kompetens

Högskolan gör en helhetsbedömning av alla dina inskickade meriter, inte bara dina studiemeriter, och prövar om din samlade kompetens ger dig förutsättningar att klara av den utbildning du söker. Relevanta meriter (erfarenheter och/eller kunskaper) kan komma från arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet. Prövningen av reell kompetens gäller bara för den kurs eller utbildningsprogram som du anger att du söker bedömning för. Är du redan formellt behörig till den utbildning du söker kommer din ansökan om reell kompetens inte att beaktas. Besked om du har beviljats reell kompetens eller inte får du via Antagning.se.

Hur ansöker jag?

  1. Gör en anmälan till utbildningen eller utbildningarna på Antagning.se.
  2. Fyll i blanketten "Ansökan om bedömning av reell kompetens" på Antagning.se.
  3. Ladda upp blanketten på antagning.se tillsammans med alla intyg och handlingar som styrker din ansökan samt en beskrivning av hur den samlade kompetensen motsvarar de förkunskaper som krävs.

Om du har beviljats reell kompetens/undantag tidigare ska en kopia på beslutet skickas in tillsammans med din ansökan. Om det beslutet gäller en annan utbildning/andra utbildningar än vad din ansökan avser, måste du på nytt skicka in alla intyg och handlingar med din ansökan.

Högskoleprovet ger meritvärde

Reell kompetens är endast ett sätt att få behörighet och ger dig inte förtur till sökt utbildning. Reell kompetens genererar i sig inget meritvärde. Är du beviljad reell kompetens för grundläggande behörighet är Högskoleprovet ett alternativ för att få ett meritvärde att konkurrera med och därmed öka chanserna att erbjudas en plats på sökt utbildning. Högskoleprovet ges två gånger om året. Du kan även kontakta Komvux eller komplettera din behörighet vid en högskola/universitet genom högskoleförberedande studier som exempelvis basår.

Mer information om Högskoleprovet

Kontakt

Antagningsenheten

Avdelningen för utbildningsstöd

Sidan uppdaterades 2024-04-05