Anmälan till senare del av program

Här på sidan finns information om hur du går tillväga för att göra en anmälan till senare del av program. Det kan vara bra att veta att antagning till senare del av program endast görs vid terminsskifte och att du blir antagen endast i mån av plats på önskat program.

Du som påbörjat ett program på ett annat lärosäte men vill byta till motsvarande program på Högskolan i Gävle kan göra en ansökan till senare del av program. Även du som har läst fristående kurser motsvarande första terminen i ett program och vill antas till nästkommande terminer inom programmet kan göra en ansökan till senare del av program.

Ansökan till senare del av program har samma ansökningsperiod som övriga utbildningar. Du kan ansöka mellan 15 mars och 15 april för antagning till höstterminen och mellan 15 september och 15 oktober för antagning till vårterminen.

Behörighet och urval

För att kunna göra en ansökan måste du vara behörig till programmet samt ha slutfört kurserna som motsvarar det programstudenterna på Högskolan i Gävle läser första terminen (30 hp).

Om du erbjuds en plats på senare del av program kommer du att behöva ta kontakt med utbildnings­ledare och i dialog med denne upprätta en individuell studiegång för dina studier. Om det är fler sökande än det finns lediga platser görs ett urval baserat på det antal högskolepoäng som uppnåtts senast sista anmälningsdag.

Ansökan om att återuppta studierna

Du som har varit programstudent vid Högskolan i Gävle men avbrutit studierna på programmet, kan ansöka om att återuppta dina studier via blanketten nedan.

Ansökan om byte av inriktning, studieort eller studieform

Du som är student på ett program vid Högskolan i Gävle och önskar byta inriktning, studieort eller studieform ska ansökan om bytet på blanketten nedan.

Anmälnings- och studieavgifter

Om du är medborgare utanför EU, EES-länderna eller Schweiz måste du betala anmälningsavgift på din anmälan och studieavgift på den utbildning som du blir antagen till. Är du medborgare i ett nordiskt land är du inte avgiftsskyldig.

Gör en anmälan till senare del av program

Om du vill göra en anmälan senare del av program på Högskolan i Gävle gör du det genom Antagning.se, men du måste gå via länken nedan. Du kan inte gå direkt till Antagning.se.

Det finns tre olika anmälningsalternativ och alternativen baseras på vilken akademi som programmet tillhör. När du slussats till Antagning.se ska du under anmälningsalternativet specificera vilket program du vill läsa. Du ska även specificera studieform, studieort och inriktning om det finns flera alternativ att välja bland.

Anmälan efter sista anmälningsdag, s.k. sen anmälan, kommer inte att vara möjlig för antagning till senare del av program.

Kompletterande handlingar

Om dina meriter finns sen tidigare under Mina sidor på Antagning.se behöver du i första läget inte bifoga några dokument med din anmälan. Vid behov kommer handläggare att begära in dokument och ange den adress du ska skicka kompletteringen till, antingen via post eller e-post.

Individuell studiegång

Om dina meriter gör att du inte kan följa ordinarie programstruktur kan en individuell studiegång upprättas som du måste följa för att nå din examen.

Kontakt

Antagningsenheten

Avdelningen för utbildningsstöd

Sidan uppdaterades 2024-04-10