Så här gör du en anmälan till senare del av program

Anmälan till senare del av program görs via Antagning.se, men för att kunna anmäla dig så behöver du logga in via länkarna som finns på den här sidan!

Datum för anmälan till senare del

Ansökan till senare del av program har samma ansökningsperiod som övriga utbild­ningar. Du kan ansöka mellan 15 mars och 15 april för antagning till höstterminen och mellan 15 september och 15 oktober för antagning till vårterminen. När anmälan är stängd går det inte längre att göra någon ny anmälan. Du kan heller inte göra någon ändring på din anmälan som du redan har gjort.

Instruktioner – steg för steg

 1. Hitta det program du vill anmäla dig till nedan och kolla vilken akademi det tillhör.
 2. Klicka på länken för den akademin. Du kommer då att länkas till antagning.se.
 3. Logga in på Antagning.se med ditt användarkonto. Om du inte har ett konto sedan tidigare behöver du först skapa ett användarkonto.
 4. Ange i rullistan vilket program som du vill anmäla dig till.
 5. Ange om du vill läsa på campus eller på distans om det finns att välja på.
 6. Ange studieort om det finns att välja på.
 7. Skicka in anmälan.

Du kan bara anmäla dig till ett alternativ. Om du vill anmäla dig till flera olika alternativ anmäler du dig till det program du prioriterar högst. Där efter kompletterar du med en skriftlig anmälan där du anger det högst prioriterade alternativet följt av alternativa program/inriktningar/studieform/ studieort. Den skriftliga anmälan laddar du upp på under dina dokument på "Mina sidor" på antagning.se.

Program inom Akademin för hälsa och arbetsliv

 • Idrottsvetenskapliga programmet, inriktning hälsofrämjande livsstil 180 hp
 • Masterprogrammet i arbetshälsovetenskap 120 hp
 • Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp

 • Kandidatprogram i utredningskriminologi 180 hp
 • Masterprogram i socialt arbete 120 hp
 • Sjuksköterskeprogrammet, studieort Bollnäs/Gävle/Hudiksvall/Norrtälje 180 hp Kan påbörjas tidigast termin 4.
 • Socionomprogrammet, distans Bollnäs/Gävle/Hudiksvall/Söderhamn 210 hp
 • Kandidatprogram i socialt arbete med inriktning internationellt socialt arbete 180 hp
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60 hp
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60 hp
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75 hp

Program inom Akademin för teknik och miljö

 • Industridesign 180 hp

 • Automationsingenjör (Co-op) 180 hp
 • Byggnadsingenjör 180 hp
 • Dataingenjörsprogrammet 180 hp
 • Ekonomiingenjörsprogrammet 180 hp
 • Energisystemingenjör (Co-op) 180 hp
 • Lantmätarprogrammet, inriktning högskoleingenjör 180 hp
 • Maskiningenjör (Co-op) 180 hp
 • Miljöingenjör (Co-op) 180 hp

 • Industriell ekonomi - Industrial management and Logistics 180 hp
 • Civilingenjörsprogram i Lantmäteriteknik 300 hp
 • Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning 180 hp
 • Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning 180 hp
 • Samhällsplanerarprogrammet 180 hp
 • Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys 60 hp
 • Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60 hp
 • Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120 hp
 • Masterprogram i elektronik med inriktning mot telekommunikationsteknik 120 hp
 • Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120 hp
 • Master Programme in Energy Systems 120 hp
 • Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180 hp

Program inom Akademin för utbildning och ekonomi

 • Ekonomprogrammet 180 hp Tyvärr kan vi inte erbjuda platser till senare del av Ekonomprogrammet höstterminen 2024.
 • Fastighetsmäklarprogrammet 180 hp
 • Företagsekonomiska magisterprogrammet, inriktning redovisning 60 hp
 • Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt 180 hp Kan enbart erbjudas från termin 5. Programmet under avveckling.

 • Kommunikationsprogrammet: inriktning kommunikatör 180 hp Kan erbjudas till termin 5. Programmet under avveckling.
 • Kommunikationsprogrammet: inriktning professionellt skrivande 180 hp Kan erbjudas till termin 5. Programmet under avveckling.
 • Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp
 • Människa-kultur-religionsprogrammet 180 hp

 • Förskollärarprogrammet 210 hp, campus/distans
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp, studieort Gävle.
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp, campus och distans
 • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp, distans
 • Magisterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling 60 hp (anmälan enbart till vårtemin)
 • Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling 120 hp
 • Ämneslärarprogrammet mot åk 7-9/gymnasiet, ingångsämne engelska 300 hp, campus/distans
 • Ämneslärarprogrammet mot åk 7-9/gymnasiet, ingångsämne matematik 300 hp, distans
 • Ämneslärarprogrammet mot åk 7-9/gymnasiet, ingångsämne religionsvetenskap 300 hp, campus/distans
 • Ämneslärarprogrammet mot åk 7-9/gymnasiet, ingångsämne svenska 300 hp, campus/distans

Kontakt

Antagningsenheten

Avdelningen för utbildningsstöd

Sidan uppdaterades 2024-04-02