Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag har du möjlighet att göra en så kallad sen anmälan. Sena anmälningar placeras i kön efter de som sökt i tid och utifrån vilket datum som anmälan har kommit in. Skicka därför in din anmälan så fort som möjligt.

Gör en sen anmälan

På Antagning.se ser du vilka utbildningar som är öppna för sen anmälan efter att sista anmälningsdag har passerat. Dessa utbildningar är märkta med ”Öppen för sen anmälan”. Men observera att även om utbildningen är möjlig att välja så betyder det inte alltid att det finns lediga platser.

Om du vill läsa mer om våra utbildningar innan du söker så går du in på www.hig.se/utbildning. På respektive utbildnings webbsida kan du sedan klicka dig vidare till Antagning.se och göra din anmälan.

Hantering av sen anmälan

Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommit in. Du får besked via Antagning.se när vi hanterat din sena anmälan. I vissa fall kan besked komma efter att kursen redan har startat.

Under tiden då reservantagning och handläggning av sena anmälningar pågår kan vi tyvärr inte svara på frågor om hur många lediga utbildningsplatser det finns kvar eller hur chanserna ser ut att bli antagen. Kontrollera status på din ansökan via Mina sidor på Antagning.se.

Har du blivit struken i urval 2?

I urval 2 kan du ha blivit struken för att du har missat att tacka ja till din antagning efter urval 1. Du kan också ha blivit struken på grund av att du har blivit antagen till högre prioriterade alternativ. Då kan du göra en återanmälan via Antagning.se. Kravet är att du måste ha varit antagen i urval 1 och att utbildningen fortfarande är öppen för sen anmälan. Läs instruktion om hur du gör en återanmälan Länk till annan webbplats.. Din återanmälan behandlas som en sen anmälan.

Kontakt

Antagningsenheten

Avdelningen för utbildningsstöd

Sidan uppdaterades 2024-04-05