Blandade intensivprogram (BIP)

Läs en kurs och åk en vecka till ett annat land i Europa!

Aktuellt utbud av blandade internsivprogram

Ta chansen att läsa någon intressant och träffa studenter och lärare från olika delar av Europa. Nu kan du söka till årets blandade intensivprogram (BIP). Du får bidrag från Erasmus+!

En BIP (blandat intensivprogram) är en kurs på 4,5-6 högskolepoäng som bygger på mer flexibla former för mobilitet och kombinerar en fysisk och en virtuell del. På kurserna finns både lärare och studenter från flera europeiska länder och du som student får bidrag från Erasmus+ för att delta.

Kurserna anordnas inom vårt Europauniversitet EU GREEN och information om kurserna finns på EU GREEN alliansens webbsida: https://eugreenalliance.eu/eu-green-blended-intensive-programmes-bips/ Länk till annan webbplats.

I EU GREEN ingår förutom Högskolan i Gävle även lärosäten från Frankrike, Italien, Portugal, Spanien, Polen, Rumänien, Tyskland och Irland

Så här söker du

Läs på om kursen du är intresserad av så du vet att du uppfyller förkunskapskraven och att datumen både för distansundervisning och veckan på plats passar dig. Längst ner på varje kursbeskrivning finns en länk till ett ansökningsformulär där du fyller i dina uppgifter.

Finansiering

Du som är antagen till Erasmus+ blandade intensivprogram (BIP) har möjlighet att ansöka om Erasmus+ stipendium för den del av programmet som är förlagd vid det mottagande lärosätet eller någon annanstans i det mottagande landet (fysisk mobilitet).

Du kan alltså inte få stipendium för den virtuella delen även om du väljer att befinna dig i värdlandet för att genomföra den.

Kontaktperson

Malin Hillman, internationell koordinator

Avdelning för kommunikation och samverkan

Högskolan och EU GREEN

Högskolan i Gävle är medlem i Europauniversitet EU GREEN och har en ledande roll i delarna som handlar om hållbara campus samt mångfald, tillgänglighet och inkludering.

Mer information om Högskolan och EU GREEN

Logga EU-GREEN

Sidan uppdaterades 2024-04-14