Utbildningsområde lärare

Behovet av behöriga lärare är stort

Behovet av behöriga och legitimerade lärare inom förskola och skola är stort. Här kan du utbilda dig till förskollärare, grundlärare, högstadielärare eller gymnasielärare. Vi har lång erfarenhet och stor kompetens inom lärarutbildning både på campus och distans.

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)

Om du har 90 hp i ett relevant skolämne inklusive ett självständigt arbete på minst 15 hp kan du söka till KPU90 som är tre terminers kompletterande lärarutbildning som leder till en ämneslärarexamen.

Om du redan har en examen på grundnivå eller avancerad nivå kan du vara behörig till KPU60 eller KPU75. Vid Högskolan i Gävle ger vi KPU60 i ämnena engelska och matematik. Utbildningen leder till en ämneslärarexamen. KPU75 leder till en grundlärarexamen för årskurs 4–6 i matematik, NO och teknik.

Jobbar du redan som lärare men saknar behörighet?

Lärarlyftet II är till för lärare som idag inte har behörighet för de ämnen som de undervisar i.

Program inom utbildningsområdet lärare

Sidan uppdaterades 2024-05-06