Förskollärarprogrammet 210 hp

Ta chansen att jobba med barn! De allra yngsta barnen behöver massor med stöd och lek för att växa upp till glada och trygga barn och vuxna. Som förskollärare är du med i starten av barnens utveckling och utmanar och inspirerar dem med lek och lärande.

Högskolepoäng

210 hp

Anmälningskod

HIG-19648

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–januari 16, 2028

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Högskolepoäng

210 hp

Anmälningskod

HIG-19649

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–januari 16, 2028

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Ämnesstudier varvas med studier inom utbildningsvetenskaplig kärna. Ämnesstudierna innefattar bl.a. barn i kultur och natur, estetiska lärprocesser samt barns lärande i språk och matematik. Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan studeras bl.a. ledarskap, kulturmöten, hållbar utveckling och förskolans demokratiska uppdrag.

I utbildningen ingår även verksamhetsförlagd utbildning i såväl ämnen som i den utbildningsvetenskapliga kärnan.

Programmet ges både på campus och distans med 100% studietakt. Distans innebär 4-6 träffar per termin i Gävle. Varje träff är 1-4 dagar.

Examen

Förskollärarexamen

Ämnen inom programmet år 1

Ett stimulerande yrke med god arbetsmarknad

Förskolläraryrket är ett kvalificerat och stimulerande yrke för dig som vill leda målstyrda processer i undervisning och tycker om att arbeta med barn i en pedagogisk verk­samhet. Arbetsförmedlingen bedömer arbetsmarknaden för utbildade förskollärare som god, både på kort och på lång sikt. Utbildningen ger behörighet för vidare studier på avancerad nivå.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under utbildningen är det viktigt att du får prova på hur det är att arbeta som förskol­lärare i praktiken. Det gör du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Den innebär att du är knuten till en av våra partnerskolor, vanligtvis samma skola under hela utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på 30 hp och sprids ut i flera kurser. Här kan du läsa mer om den verksamhetsförlagda utbildningen och få svar på de vanligaste frågorna.

VFU Förskollärarprogrammet Länk till annan webbplats.

Campus eller distans

Programmet ges både på campus och distans med 100 % studietakt. Distans innebär 4–6 träffar per termin i Gävle. Varje träff är 1–4 dagar.

Kontaktperson

Studentsupport

Avdelningen för utbildningsstöd

Sidan uppdaterades 2024-05-13