Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9 eller gymnasiet, ingångsämne matematik 300 hp

Bli läraren som inspirerar nästa generation! Vi behöver ämnes­lärare på högstadie- och gymnasienivå som kan inspirera och leda unga till den kunskap de behöver för att lyckas i sina liv. Ditt jobb är att väcka och hålla liv vid nyfikenhet och viljan att utvecklas!

Högskolepoäng

300 hp

Anmälningskod

HIG-19672

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 3, 2029

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2 och Matematik 4 eller Matematik D.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Programmet omfattar 240- 300 hp. En examen med inriktning mot högstadiet omfattar 240 hp och mot gymnasiet 300 hp.

Examen ska innehålla två ämnen. Vid Högskolan i Gävle kan du läsa svenska, engelska, religionskunskap och matematik. Det finns också möjlighet att välja sitt andraämne vid ett annat lärosäte.

Programmet innehåller tre delar: Ämnesstudier 150-180hp,utbildningsvetenskaplig kärna 60 hp (varav 15 hp avancerad nivå) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 30 hp. Utbildningen avslutas med ett examensarbete på avancerad nivå som ingår i ämnesstudierna.

Programmet med ingångsämne mateamtik ges på distans. Distansstudier innebär att du studerar med hjälp av digitala hjälpmedel dagtid och heltid. Distansstudier innebär också att det är träffar på Högskolan i Gävle en till tre gånger per termin berodende på kurs.

Examen

Ämneslärarexamen

Ämnen inom programmet år 1

Examen är en förutsättning för att få lärar­legitimation

För att få lärarlegitimation krävs en lärarexamen. Vid Högskolan i Gävle kan du utbilda dig till ämneslärare med inriktning mot årskurs 7–9 eller mot gymnasiet och få en ämneslärarexamen.

Stort behov

Andelen lärare utan formell behörighet är hög. Därför bedöms arbetsmarknaden för lärare med lärarexamen vara god.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under utbildningen är det viktigt att du får prova på hur det är att arbeta som lärare i praktiken. Det gör du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Den innebär att du är knuten till en av våra partnerskolor, vanligtvis samma skola under hela utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på 30 hp och sprids ut i flera kurser. Här kan du läsa mer om den verksamhetsförlagda utbildningen och få svar på de vanligaste frågorna.

VFU Ämneslärarprogrammet Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Ingrid Nordqvist

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-16