Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp

Jobba med framtidens vuxna! Inspirerande lärare är bland det viktigaste vi behöver för att skapa läroglädje, nyfikenhet och trygghet för barnen i grundskolan.

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19663

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19662

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Naturkunskap 1b eller 1a1+1a2 och Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Utbildningen varvas med ämnesstudier, utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd utbildning. Ämnesstudierna innefattar fritidspedagogik och ämnet Bild.
Inom den utbildningsvetenskapliga kärnan studeras bl.a. ledarskap, grupprocesser, konflikthantering, demokratins villkor, värdegrundsfrågor, dokumentation och utvärdering, samt kunskap och lärande. I utbildningen ingår även verksamhetsförlagd utbildning som ett viktigt steg in i yrkesrollen.

Programmet ges både på campus och distans med 100% studietakt. Distans innebär ca fyra till sex träffar per termin i Gävle. Varje träff är minst 1-2 dagar. I vissa kurser är antalet dagar förlagda till Högskolan i Gävle fler om så krävs. Det förekommer också föreläsningar och seminarier på nätet under dagtid.

Examen

Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem

Ämnen inom programmet år 1

Få alla delar för att bli en bra lärare

I utbildningen kommer du att utvecklas för det blivande yrket som lärare, samt att du själv kommer att växa som person. Du kommer att ta del av vikten av ett gott ledar­skap, bra förhållningssätt och bemötande av barn, föräldrar och kollegor och hur grupprocesser fungerar.

God arbetsmarknad med behörighet

Idag är andelen verksamma lärare utan formell behörighet hög. De närmaste åren pensioneras dessutom ett stort antal lärare. Arbetsmarknaden för lärare med lärar­examen bedöms därför vara god. Med Grundlärarprogrammet skaffar du dig nödvändig lärarbehörighet.

Inriktningar på grundlärarprogrammet

Inriktning mot arbete i fritidshem 180 hp Länk till annan webbplats.

Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 240 hp Länk till annan webbplats.

Inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 240 hp Länk till annan webbplats.

Fritidshem

Läser du inriktning fritidshem blir du lärare i fritidshem och kommer att vara behörig i ämnet bildpedagogik vilket gör att du även kan arbeta i skolan.

I fritidshemmets verksamheter handlar det om att arbeta med sociala färdigheter; hur du ska förhålla dig i grupp med lekar, regler, rollspel, spel, idrott och hälsa. Du kan arbeta med estetiskt skapande verksamheter som rita, måla, teater och film. Det finns även möjligheter till aktiviteter som musik och dans.

Under loven finns större möjligheter till aktiviteter under stora delar av dagen, vilket brukar betyda utflykter och besök på olika ställen; i naturen, badplatser, fritids­anläggningar, teatrar, m.m.

Utbildningen ger en bra bas inom pedagogiken, vilket gör att du kan söka dig vidare inom andra läraryrken som lärare i förskolan och skolan. Du kan även efter att ha arbetat några år utbilda dig till specialpedagog.

Verksamhetsförlagd utbildning

Under utbildningen är det viktigt att du får prova på hur det är att arbeta som lärare i praktiken. Det gör du genom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Den innebär att du är knuten till en av våra partnerskolor, vanligtvis samma skola under hela utbildningen. Den verksamhetsförlagda utbildningen är på 30 hp och sprids ut i flera kurser. Här kan du läsa mer om den verksamhetsförlagda utbildningen och få svar på de vanligaste frågorna.

VFU Grundlärarprogrammet Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Katarina Florin, profilbild

Katarina Florin

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-16