Utbildningar för dig som vill vidare i dina studier

Studier på avancerad nivå förbereder i flera fall för forskarstudier. Några program bedrivs på distans och några på halvfart. Gemensamt är att programmen ger kvalificerade kunskaper och specialiseringar som stärker din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Utbildningar på avancerad nivå

Företagsekonomiska magisterprogrammet: inriktning hållbart internationellt företagande 60 hp

Magisterprogram i företagsekonomi, inriktning redovisning 60 hp

Magister i logistik och innovationsledning 60 hp

Magisterprogram i Besluts-, risk- och policyanalys, distans 60 hp Länk till annan webbplats.

Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60 hp Länk till annan webbplats.

Magisterprogram i Energisystem 60 hp Länk till annan webbplats.

Magisterprogram i GIS och tillämpad geografi 60 hp Länk till annan webbplats.

Magisterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling 60 hp Länk till annan webbplats.

Master i miljövetenskap - Beslutsfattande för hållbar utveckling 120 hp Länk till annan webbplats.

Masterprogram i arbetshälsovetenskap 120 hp Länk till annan webbplats.

Masterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik 120 hp Länk till annan webbplats.

Masterprogram i Energisystem (online) 120 hp Länk till annan webbplats.

Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120 hp Länk till annan webbplats.

Masterprogram i religionsvetenskap 120 hp Länk till annan webbplats.

Masterprogram i socialt arbete 120 hp Länk till annan webbplats.

Master Programme in Energy Engineering, Energy Online 60 hp Länk till annan webbplats.

Masterprogrammet i Utbildningsvetenskap med inriktning verksamhetsutveckling 120 hp Länk till annan webbplats.

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning anestesisjukvård 60 hp Länk till annan webbplats.

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning distriktssköterska 75 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning intensivvård 60 hp Länk till annan webbplats.

Specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning vård av äldre 60 hp Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades 2024-05-23