Gå till eugreenalliance
Sök

Master Programme in Energy Engineering, Energy Online 60 hp

Tillgång på energi i form av elektricitet, kyla och värme kommer alltid att vara en fundamental förutsättning för ett uthålligt samhälle.

Nya förutsättningar för energiområdet

Högre ställda miljö- och effektivitetskrav är en stor utmaning för forskning och utveck­ling och en garanti för en dynamisk utveckling av energisystemen. Nya miljö­vänliga och effektiva energiomvandlingsmetoder och, inte minst, effektivare energi­användning tillhör dagens och morgondagens absolut viktigaste forskningsområden.

Ingenjörer med integrerat synsätt

Ett allt mer integrerat synsätt kommer att krävas av morgondagens ingenjörer där frågor om teknik, ekonomi och miljö måste behärskas samtidigt. Den tekniska förståelsen och förmågan att analysera och modellera små eller stora energisystem är en förutsättning för att ekonomi och miljöfrågor ska hanteras i sitt rätta perspektiv.

Avreglerad och internationaliserad elmarknad

Energi är ett mycket stort arbetsområde där energibehov i olika länder med olika klimat ska tillfredsställas med ofta helt olika förutsättningar. Detta innebär möjligheter att arbeta med en mängd olika nya, miljövänliga, effektiva och innovativa tekniklösningar och system på en marknad som är global.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap som omfattar minst 180 högskolepoäng
  • Mekanisk värmeteori och strömningslära om minst 12 hp eller motsvarande kunskaper
  • Engelska 6

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2025

Antal platser: 15

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19718

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2025

Antal platser: 30

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19708

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Nawzad Mardan
nawzad.mardan@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)