Gå till eugreenalliance
Sök

Masterprogram i Geospatial informationsvetenskap 120 hp

Den dagliga användningen av geospatial teknologi har form­ligen exploderat de senaste åren. Digitala kartor, Google Earth och satellitbaserade navigeringssystem är inte längre något främmande. Efterfrågan på personer som har kompetens inom dessa områden är redan idag stor och prognosen visar att den kommer att vara fortsatt stor de kommande åren.

Bli en del av framtidens teknologi!

Det tvååriga masterprogrammet i geospatial informationsvetenskap utbildar experter som marknaden efterfrågar. Med ett förflutet på ett område relaterat till det geospatiala området, kommer du att förvärva en gedigen förståelse för olika geospatiala begrepp och tekniker som gör det möjligt för dig att beräkna, skapa och använda innovativa GIS-baserade lösningar på flera tillämpningsområden.

Utbildning för en professionell karriär och forskning

Efter utbildningen kommer du att vara en attraktiv kandidat för välkvalificerade befattningar inom såväl privata företag som offentliga organisationer. Du är dessutom väl förberedd för fortsatt forskning antingen inom vår doktorandutbildning i geospatial informationsvetenskap eller vid andra universitet som erbjuder GIS-relaterade doktorandkurser.

Bredda och fördjupa dina kunskaper

Behörighetskrav för programmet är en kandidatexamen eller motsvarande, inklusive en kurs med minst 60 poäng i ett ämne relevant för geospatial informationsvetenskap till exempel GIS, geodetisk mätning, geografi, framtagning och utveckling av mjukvara och samhällsbyggnad. Med din tidigare erfarenhet som grund kommer du att bredda och fördjupa dina geospatiala kunskaper och färdigheter.

En växande arbetsmarknad

Efter utbildningen kan du arbeta både inom den privata sektorn och statligt, speciellt inom områden som miljö, stadsplanering eller katastrofhantering.

Du kan också arbeta eller forska på något lärosäte inom till exempel geografi, geomatik, samhällsbyggnad, spatial planering och stadsutvecklingsprogram. Exempel på arbeten är bland annat GIS-applikationsutvecklare, GIS-analytiker, 3D-geovisualiserings­experter, scenario planerare och fjärravkänningsexpert.

Programmet vänder sig till både svenska och utländska studenter och undervisningen sker på engelska.

Utbildningen och FN:s globala mål

Magister- och masterprogrammen i geomatik respektive geospatial informationsvetenskap syftar till att hantera olika miljö- och samhällsutmaningar. Framtagande och analys av rumsliga data, som också är viktiga lärandemål för programmen, är avgörande för att uppnå de flesta av de 17 globala utvecklingsmålen.

Hållbara städer och samhällen.

Ekosystem och biologisk mångfald

Bekämpa klimatförändringarna

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng.

Minst 60 hp inom ett för huvudområdet Geospatial informationsvetenskap relevant ämne (t.ex. GIS, geodetisk mätningsteknik, programvaruutveckling).

Engelska 6.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2026

Antal platser: 15

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19717

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

Hösttermin 2024
Normal
2024 - 2026

Antal platser: 15

Studieort: Gävle

Anmälningskod: HIG-19707

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Nancy Joy Lim
nancyjoy.lim@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)