Gå till eugreenalliance
Sök

Masterprogram i socialt arbete 120 hp

En masterexamen i socialt arbete innebär att du som är socionom eller har annan relevant utbildning får möjlighet att utveckla din kompetens inom områden som intresserar dig. Det ger dig samtidigt en specialistkompetens inom Högskolans forskningsprofil Hälsofrämjande arbetsliv som ökar din konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

Fördjupa dina kunskaper och bli en efterfrågad specialist

Efterfrågan på specialistkompetens inom socialt arbete är stor idag. Masterprogrammet i socialt arbete vid Högskolan i Gävle är särskilt inriktat mot att ge kunskaper inom hälsofrämjande arbetsliv. Inom programmet kan du även välja mellan kurser som: Organisation, ledarskap och yrkesroll, Professionella möten, Samtal med barn, Psyko­socialt arbete, Internationellt socialt arbete, Alkohol och psykoaktiva droger, Hälsa och ohälsa i samhälls- och arbetsliv och Samhällsarbete.

Du får också möjlighet att i din masteruppsats fördjupa dig inom hälsofrämjande arbetsliv.

Internationell karriär och forskning

Programmet ger dig en god grund för karriärmöjligheter i såväl Sverige som utom­lands samt behörighet till fortsatta forskarstudier. Det finns möjlighet att räkna in en del av kurserna i masterprogrammet i forskarutbildningen som också erbjuds vid Högskolan i Gävle.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng 
  • 90 högskolepoäng inom huvudområdet socialt arbete eller motsvarande

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Vid frågor om programmet kontakta

studentsupport@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)