Gå till eugreenalliance
Sök

Master i miljövetenskap - Beslutsfattande för hållbar utveckling 120 hp

Vill du ta beslut som gör skillnad? I vår nya masterutbildning, som är på distans, får du fördjupade kunskaper inom miljö­vetenskap. Samtidigt blir du proffs på att fatta de beslut som krävs, för att vi ska närma oss ett hållbart samhälle.

Skaffa dig unika kunskaper

Miljökunskap är ett tvärvetenskapligt ämne där vi belyser miljöproblem från olika håll. I vårt masterprogram fördjupar vi oss inom tre områden:

miljöteknik – utformning och miljöbedömning av tekniska system
miljöpsykologi – miljö, beteende och psykologiska processer
social-ekologiska system – interaktionen mellan människor och ekosystem

Vi studerar hur dessa områden samspelar och kan användas för att ta fram besluts­underlag för hållbar utveckling på olika nivåer i samhället. Det här är en unik kombination, som du endast hittar på Högskolan i Gävle. Hos oss spelar psykologin en viktig roll. Vi behöver förstå hur vårt beteende hindrar, men också är en förutsättning för en hållbar förändring av teknik och samhälle. I vårt masterprogram får du även avancerade kunskaper kring beslutsfattande och ledarskap.

Din examen

Målet är att du som avslutar programmet får en examen i huvudområdet miljövetenskap och har med dig:

  • Bred och djup kunskap inom ämnet miljövetenskap.
  • Strategier och verktyg för att göra skillnad, särskilt genom beslutsfattande på olika analysnivåer.
  • Förmåga att skapa skillnad mot ökad hållbarhet, inom både privat och offentlig sektor.
  • Förmåga att leda och organisera projekt.
  • Förmåga att bedöma miljöpåverkan från människor, objekt och system.
  • Generiska förmågor, särskilt att analysera, predicera, kritiskt granska, leda, fatta beslut samt göra utredningar och sammanställa information som ger stöd till beslutsfattare.

Många karriärvägar

Det finns en mängd framtida arbetsroller med koppling till miljö och hållbar utveckling. Både inom privat och offentlig sektor, även som konsult. Några vanliga tjänster är miljö/klimatstrateg, miljöcontroller, miljöhandläggare, miljöinspektör, miljö­samordnare/koordinator, miljöutredare, miljö/hälsoskyddsinspektör, miljö-/hållbarhets­chef och hållbarhets-/organisationsutvecklare.

Är du intresserad av forskning? Utbildningen är en perfekt grund för din akademiska karriär. En forskarutbildning ger dig möjlighet till fördjupning och specialisering. På Högskolan i Gävle bedrivs forskning om hållbar utveckling inom många spännande områden.

Världen behöver din kompetens

I takt med att vi ställs inför allt större miljöutmaningar så kommer också behovet av dig att öka. Miljö- och hållbarhetsfrågor har blivit strategiskt viktiga inom alltfler verksam­heter. Din framtida arbetsplats kan vara hos såväl stora som medelstora företag, konsult­bolag, organisationer eller inom offentlig sektor – både på lokal, regional, nationell och global nivå. Våra miljöproblem är globala, och det är även din arbets­marknad.

Globala

Globala målen

Programmet har koppling till flera av FN:s globala mål. Det finns primärt koppling till mål 11, 12 och 13. Även sekundära kopplingar finns till mål 14–15 och 16–17.

Hållbara städer och samhällen

Hållbar konsumtion och produktion

Bekämpa klimatförändringarna

Mer läsning om de globala målen: De globala målen

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
  • 60 högskolepoäng inom något av huvudområdena miljövetenskap, miljöteknik, teknik, psykologi, industridesign och naturresursförvaltning eller motsvarande.
  • Engelska 6.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2026

Antal platser: 30

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19714

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2026

Antal platser: 30

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19709

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Vid frågor om programmet kontakta

sustainabilitymaster@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)