Gå till eugreenalliance
Sök

Magisterprogram i elektronik med inriktning mot automationsteknik (online) 60 hp

Utvecklingen inom elektronik och automation går rasande fort. Men utvecklingen av automationsteknik är en förutsättning för framgång i de flesta industrigrenar. Vill du vara med i den utvecklingen? Då är det här magisterprogrammet något för dig.

Automation – vad framtiden behöver

Programmet är specialiserat mot sensorteknik, signalbehandling, avancerade styr­system, robotik, maskinseende och bildbehandling. För att du ska kunna praktisera dina kunskaper finns ett speciallaboratorium tillgängligt online.

Utveckling i din framtid

Magisterexamen med inriktning på elektronik, specialiserat på automation, gör dig kvalificerad att arbeta med bl.a. automation på FoU-avdelningar.

Programmet vänder sig till både svenska och utländska studenter och undervisningen sker på engelska. Programmet ges på distans, s.k. online-utbildning och halvfart, vilket ger större mått av flexibilitet i studierna.

Hållbar utveckling

Som Magister i elektroteknik specialiserad inom automationsteknik från Högskolan i Gävle kommer du att ha skaffat dig gedigna kunskaper och verktyg för att utveckla samhället i en mer hållbar riktning.

I utbildningen finns naturliga kopplingar framför allt till FN:s hållbarhetsmål 7, 9 och 11 rörande Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och samhällen.

Läs mer om hur utbildningen är kopplad till FN:s globala mål

Hållbar energi för alla

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Hållbara städer och samhällen

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

  • examen på grundnivå som omfattar minst 180 hp
  • 90 hp inom huvudområdet elektronik
  • minst 30 hp matematik innefattande studier i linjär algebra och flervariabelanalys, samt stokastiska processer
  • kurserna Algoritmer och datastrukturer 7,5 hp, Tillämpad mekanik II, 7,5 hp, Signalbehandling 7,5 hp, samt Reglerteknik 7,5 hp eller motsvarande.

Engelska 6.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2026

Antal platser: 15

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19711

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Halvfart

Urval: Högskolepoäng

Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2026

Antal platser: 30

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19702

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Halvfart

Urval: Högskolepoäng

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Per Ängskog
per.angskog@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)