Gå till eugreenalliance
Sök

Magisterprogram i GIS och tillämpad geografi 60 hp

Kan någon nuförtiden tänka sig en mobiltelefon utan kartor och GPS? Under de senaste tio åren har industrin inom GIS eller geomatik vuxit stadigt över hela världen. Geografisk information och kartor har blivit ett behov i vårt arbetsliv och vardag.

Bli en del av framtidens teknologi

I framtiden kommer det att behövas välutbildade studenter med kunskaper inom geografi och GIS.

Magisterprogrammet i GIS och tillämpad geografi (liksom Masterprogrammet i geospatial informations­vetenskap) syftar till att hantera olika miljö- och samhällsutmaningar. Framtagande och analys av rumsliga data, som också är viktiga lärandemål för programmen, är avgörande för att uppnå de flesta av de 17 globala utvecklingsmålen.

En växande arbetsmarknad

Arbetsmarknaden är mycket lovande och enligt prognosen kommer den förbli lovande under de kommande åren. Efter avklarat program kan du arbeta inom privata företag och myndigheter som sysslar med miljö, stadsplanering och katastrofhantering. Du skulle också kunna få jobb på universitet med program som inriktar sig på geografi, fysisk planering och stadsmiljöer.

Programmet vänder sig till både svenska och utländska studenter och undervisningen sker på engelska.

Hållbara städer och samhällen.

Ekosystem och biologisk mångfald

Bekämpa klimatförändringarna

Även om programmet erbjuds som distansutbildning kan du fortfarande läsa det som campusutbildning, här i Gävle.

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng
  • Ingenjörs-/kandidatexamen inom geomatikrelaterat område (GIS-ingenjör, kart- och mätningsingenjör, lantmäteriingenjör, samhällsplanerare, geograf etc.)

Engelska 6.

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2025

Antal platser: 15

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19721

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2025

Antal platser: 15

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19723

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2025

Antal platser: 15

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19722

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)