Gå till eugreenalliance
Sök

Masterprogram i Energisystem (online) 120 hp

Framtiden behöver fler tekniskt utbildade för att möta kraven på effektiv energianvändning och förnybar energi. Under utbildningen fördjupar du dina kunskaper om energisystem, både regionala, industriella och byggnaders.

Hållbara energisystem är vad framtiden behöver

På det tvååriga Master Programme in Energy Systems så sker en ytterligare fördjupning mot byggnaders energisystem, även tillämpning av området mot hållbara städer kommer under andra året. Fördjupningen av byggnaders energisystem är mot simu­lering, optimering och mätteknik av och i byggnader.

Ingenjör i olika roller

Som färdigutbildad besitter du en bra kompetens inom regionala och industriella energisystem men med en ytterligare dimension genom spetskompetens inom området byggnaders energisystem. Framtida arbetsuppgifter kan vara innovativa lösningar som främjar framtidens krav på klimatneutrala energisystem

Ett annat behov som finns är att du med denna utbildning har stora möjligheter att gå vidare mot forskarstudier.

Arbetsmarknad med långsiktiga behov

Efterfrågan på studenter med examen inom energiområdet är för närvarande stor och bedöms bestå under en längre tid. Skälen är generationsväxling och stort intresse från samhället att skapa uthålliga energisystem, dvs. att använda de resurser vi har så effektivt som möjligt med avseende på ekonomi, miljö och energi.

Efter utbildningen kan du arbeta som ingenjör inom konstruktion, utveckling, projek­tering, entreprenad och förvaltning. Energibolag, konsultföretag, industrin, fastighets­branschen m.fl. har ett stor efterfrågan på ingenjörer för att utveckla framtidens energi­system.

Var med och bidra till att nå FN:s globala mål

Under utbildningen lär du dig att utveckla lösningar för flera av FN:s globala mål, framför allt följande: Hållbar energi för alla, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur och Hållbara städer och samhällen.

Hållbar energi för alla

Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Hållbara städer och samhällen

Anmälningsinformation

Förkunskapskrav

  • Examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap som omfattar minst 180 högskolepoäng
  • Mekanisk värmeteori och strömningslära om minst 12 hp eller motsvarande kunskaper
  • Engelska 6

Ansökan

Start
Studieform
Studietid
Ansökan *
Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2026

Antal platser: 15

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19706

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

Hösttermin 2024
Distans
2024 - 2026

Antal platser: 20

Studieort: Ortsoberoende

Anmälningskod: HIG-19716

Undervisningsspråk: Engelska

Studietakt: Helfart

Urval: Högskolepoäng

*) Webbanmälan på antagning.se öppnar cirka en månad före sista anmälningsdag.

Kontakt

Utbildningsledare

Nawzad Mardan
nawzad.mardan@hig.se

Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)