Ansökan om tjänst som lektor eller professor

Så här ska en ansökan till lektor eller professor vara upplagd.

Din ansökan ska innehålla

Ange vilken anställning som ansökan avser inklusive diarienummer.

Dokument

Innehåll

Omfattning

1. Personligt brev/ansökningsbrev inklusive kontaktuppgifter


Max 1 sida

2. CV

Förteckning över

2.1 Examina och övriga utbildningar av relevans för anställningen

2.2 Nuvarande och tidigare anställningar

2.3 Eventuella tjänstledighetsperioder

2.4 Annan erfarenhet av relevans för anställningen

Max 2 sidor

3. Vetenskaplig verksamhet

Vetenskaplig meritförteckning, inklusive

3.1 Avhandlingsarbete

3.2 Refereegranskade publikationer i internationella tidskrifter

3.3 Böcker/bokkapitel

3.4 Konferensbidrag

3.5 Övriga publikationer

3.6 Erhållna externa forskningsanslag

3.7 Handledning av forskarstuderande: ange antagningsår och ev. examensår, och beskriv ditt bidrag som huvud-handledare/biträdande handledare

3.8 Beskrivning av pågående forskningsverksamhet. Nationell och internationell samverkan, självständighet och spridning av forskningsresultat ska framgå.

3.9 Avsikts-/programförklaring avseende vetenskaplig verksamhet


4. Pedagogisk verksamhet

Pedagogisk meritförteckning, inklusive

4.1 Erfarenhet av undervisning (planering, genomförande, undervisning, examination, utvärdering) och utveckling av utbildning: kursnamn, årtal, nivå, omfattning, och roll under kursen

4.2 Erfarenhet av handledning på grund- och avancerad nivå

4.3 Högskolepedagogisk utbildning

4.4 Pedagogisk egenreflektion. Pedagogisk grundsyn och på vilket sätt denna kommer till uttryck i den egna verksamheten ska framgå.


5. Övriga meriter av relevans för anställningen

Beskrivning av

5.1 Erfarenhet av administrations- och ledningsuppdrag

5.2 Erfarenhet av samverkan med det omgivande samhället

5.3 Populärvetenskaplig verksamhet

5.4 Andra meriter av relevans för anställningen


6. Examensbevis, betyg och intyg

Bifoga kopior av relevanta examensbevis, kursintyg, skriftliga utlåtanden, kursvärderingar


7. Särskilt åberopade vetenskapliga och pedagogiska arbeten


Max 10 st

8. Referenser inklusive kontaktuppgifter

Kontaktperson

Avdelningen för HR, profilbild

Avdelningen för HR

Vid allmänna frågor om anställning på Högskolan:

Vid frågor om en särskild rekrytering se kontaktuppgifterna i respektive annons.

Sidan uppdaterades 2024-02-15