Klimatramverket

Högskolan i Gävle är ansluten till Klimatramverket för universitet och högskolor.

Högskolans bidrag till klimatomställningen

Under hösten 2019 anslöt Högskolan i Gävle tillsammans med 37 andra universitet och högskolor till Klimatramverket. De lärosäten som skrivit under förbinder sig att ta fram en konkret handlingsplan för att bidra till att uppfylla 1,5-gradersmålet enligt Parisavtalet. Arbetet med att ta fram mål och strategier för implementering av Klimatramverket i Högskolans verksamhet pågår.

Klimatramverket för Sveriges universitet och högskolor Länk till annan webbplats.

Klimatramverket skapades på initiativ av universitet och högskolor som har ambitionen att tydligt bidra till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden. Som lärosäte har vi en viktig uppgift att bidra till det gemensamma målet genom att minska klimatpåverkan från vår egen verksamhet. Vi ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga.

Kontaktperson

Högskolan i Gävle, profilbild

Högskolan i Gävle

Här ska det stå en förklarande text kopplat till kontaktkortet. Texten ska förklara vid vilka tillfällen/frågor det är aktuellt att kontakta personer via dom presenterade kontaktuppgifterna.

Sidan uppdaterades 2024-01-19