Study Programme in Business Administration 180 cr

Credits

180 cr

Application code

HIG-19816

Application deadline

april 15, 2024

Form of education

Distance learning

Language

Swedish

Study time

september 2, 2024–juni 6, 2027

Prerequisites

General entry requirements for higher education in Sweden and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School courses:

  • Mathematics 3b or 3c or Mathematics C
  • Social studies 1b or 1a1+1a2
  • English 6

Selection

Grade/Swedish Scholastic Aptitude Test: 60/40 %

Syllabus

Credits

180 cr

Application code

HIG-19815

Application deadline

april 15, 2024

Form of education

Normal teaching

Language

Swedish

Study time

september 2, 2024–juni 6, 2027

Prerequisites

General entry requirements for higher education in Sweden and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School courses:

  • Mathematics 3b or 3c or Mathematics C
  • Social studies 1b or 1a1+1a2
  • English 6

Selection

Grade/Swedish Scholastic Aptitude Test: 60/40 %

Syllabus

Degree

Degree of Bachelor

Ämnen inom programmet år 1

En utbildning som öppnar många dörrar

Förutom att behovet av ekonomer är stort är yrket både omväxlande och självständigt. Du kan arbeta med inköp, marknadsföring, ekonomisk rådgivning, organisationsfrågor, personalfrågor, utveckling av affärssystem eller som controller, finansmäklare och revisor. Valmöjligheterna är många och under utbildningens gång väljer du att inrikta dig mot antingen redovisning eller affärsutveckling.

Projekt och problem

Programmet bygger på en kombination av projekt- och problembaserat lärande - en studieteknik som är mindre beroende av fasta scheman och bestämda lokaler. En betydande del av studierna utnyttjar dessutom modern informations- och kommunikationsteknik, vilket gör att du även kan läsa utbildningen på distans.

Oavsett inriktning är karriärvägarna många

Efter utbildningen är du väl rustad att arbeta inom det huvudspår som du har valt. Har du valt redovisning kan du till exempel arbeta inom ekonomifunktionen i både privata och offentliga organisationer, som revisor och redovisningskonsult eller inom skatteförvaltningen.

Om du valt affärsutveckling, har du möjlighet att arbeta med verksamhets- och affärsutveckling, med marknadskommunikation eller med organisationsutveckling. Du kan göra det som anställd i privata och offentliga organisationer men också som egen företagare och som konsult.

Kontaktperson

Tommy Gerdemark, utbildningsledare

Vid specifika frågor om programmets innehåll kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om behörighet, ansökan, antagning, förutsättningar för genomförandet och allmän studievägledning:
studentsupport@hig.se

This page was last updated 2024-03-26