Ekonomprogrammet 180 hp

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19816

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19815

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2, Engelska 6.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

Ekonomprogrammet är ett sammanhållet treårigt program. Företagsekonomi är huvudområde med kurser i ekonomistyrning, redovisning, marknadsföring och ledarskap och organisation. Andra ämnen i programmet är juridik, nationalekonomi och statistik. De första två åren är gemensamma för alla ekonomstudenter. Inför det tredje året kan du välja mellan två huvudspår: redovisning (externredovisning och verksamhetsstyrning) eller affärsutveckling (ledarskap och marknadsföring). Det första spåret riktar sig till dig som vill arbeta som revisor eller med redovisningsfrågor i företag eller andra organisationer. De kurser som ingår är: Financial Management C, Externredovisning C, Ekonomi- och verksamhetsstyrning C, Redovisningsteori C samt Beskattningsrätt I. Om du vill arbeta som revisor behöver du följande kurser: Redovisningsteori C, Externredovisning C och Beskattningsrätt I, men du kommer inte att bli auktoriserade revisor.

Det andra spåret är för dig som vill arbeta med marknadsföring, entreprenörskap, företagsledning och verksamhetsutveckling. I Affärsutvecklingsspåret ingår Brand Management C, Strategic Marketing C, Services Marketing C, Project Management C, Ledarskap och organisation C samt Sälj och affärsmannaskap C.

Programmet bygger på en kombination av projekt- och problembaserat lärande - en studieteknik som är mindre beroende av fixerade schematider och bestämda lokaler. Dessutom utnyttjas modern informations- och kommunikationsteknik, vilket ökar flexibiliteten i studierna.

Du kan välja att läsa en eller två terminer utomlands, eftersom programmet har ett omfattande kontaktnät för utbytesstudier med ett 30-tal universitet i Europa, Australien, Asien, Amerika och Afrika. Ekonomprogrammet ger dig en utmärkt grund för anställning i näringslivet, för att starta eget företag och för fortsatta studier mot en magister­­examen.

Ekonomprogrammet kan läsas på campus i Gävle eller online på distans.

Onlineprogrammet förmedlas via internet och lärplattformen Canvas. Det innebär att du kan läsa hemifrån eller vid ett lokalt Lärcentrum. Först i slutet av tredje året (termin 6), i samband med seminarierna på det avslutande examensarbetet, behöver du komma till Gävle. Cirka hälften av kurserna har skriftlig salstentamen vilka du kan skriva vid universitet/högskola eller lokalt lärcentrum nära din hemort. Övriga kurser examineras via internet.

Examen

Ekonomie kandidatexamen

Ämnen inom programmet år 1

En utbildning som öppnar många dörrar

Förutom att behovet av ekonomer är stort är yrket både omväxlande och självständigt. Du kan arbeta med inköp, marknadsföring, ekonomisk rådgivning, organisationsfrågor, personalfrågor, utveckling av affärssystem eller som controller, finansmäklare och revisor. Valmöjligheterna är många och under utbildningens gång väljer du att inrikta dig mot antingen redovisning eller affärsutveckling.

Projekt och problem

Programmet bygger på en kombination av projekt- och problembaserat lärande - en studieteknik som är mindre beroende av fasta scheman och bestämda lokaler. En betydande del av studierna utnyttjar dessutom modern informations- och kommunikationsteknik, vilket gör att du även kan läsa utbildningen på distans.

Oavsett inriktning är karriärvägarna många

Efter utbildningen är du väl rustad att arbeta inom det huvudspår som du har valt. Har du valt redovisning kan du till exempel arbeta inom ekonomifunktionen i både privata och offentliga organisationer, som revisor och redovisningskonsult eller inom skatteförvaltningen.

Om du valt affärsutveckling, har du möjlighet att arbeta med verksamhets- och affärsutveckling, med marknadskommunikation eller med organisationsutveckling. Du kan göra det som anställd i privata och offentliga organisationer men också som egen företagare och som konsult.

Hanin Alrosan, student

"Ekonomutbildningen ger en bred och användbar kunskapsbas och öppnar upp en mängd olika möjligheter och karriärvägar för oss som studenter."

 

Program: Ekonomprogrammet
Hemort:
Gävle
Det här gör jag när jag inte pluggar:
Målar tavlor.

Varför valde du att plugga på Högskolan i Gävle?
Gävle är en dynamisk region med en stark näringslivssektor och många företag och organisationer, vilket kan vara bra för oss studenter när vi ska komma ut i arbetslivet och få praktisk erfarenhet.

Varför valde du just den här utbildningen?
När du läser ekonomi, får du kunskaper för att förstå och kunna analysera samhällsutmaningar och ekonomiska frågor. Det vill säga, du får möjlighet att bidra till att utforma och implementera politik och strategier som kan påverka samhället positivt.

Vad är det bästa med utbildningen?
Ekonomutbildningen ger en bred och användbar kunskapsbas och öppnar upp en mängd olika möjligheter och karriärvägar för oss som studenter. Både vår personliga och professionella utveckling.

Är det något annat speciellt med just din utbildning som kan vara bra/roligt att veta?
Utbildningen är väldigt bred och ger många jobbmöjligheter i framtiden.

Vad är det bästa med Gävle?
Gävle är en fantastisk stad med naturskön miljö, storstadens bekvämligheter, näringsliv och jobbmöjligheter, och högskolan så klart.

Vad vill du jobba med i framtiden?
Jag vill jobba som revisor.

Har du något/några tips till den som ska söka till högskolan?
Var inte orolig! Ta steget och sök, ge inte upp direkt om allting känns svårt i början det blir smidigare sen.

Kontaktperson

Tommy Gerdemark, utbildningsledare

Vid specifika frågor om programmets innehåll kontakta utbildningsledaren. Vid frågor om behörighet, ansökan, antagning, förutsättningar för genomförandet och allmän studievägledning:
studentsupport@hig.se

Sidan uppdaterades 2024-04-22