Study Programme in Computer Science 180 cr

Credits

180 cr

Application code

HIG-19121

Application deadline

april 15, 2024

Form of education

Normal teaching

Language

Swedish

Study time

september 2, 2024–juni 6, 2027

Prerequisites

General entry requirements for higher education in Sweden and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School courses:

  • Mathematics 3b or 3c or Mathematics C
  • Social studies 1 b or 1a1+1a2
  • English 6

Selection

Grade/Swedish Scholastic Aptitude Test: 60/40 %

Syllabus

Degree

Degree of Bachelor

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 7 Hållbar energi för alla
Ikon för FN:s globala mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen

Under utbildningen lär du dig att utveckla lösningar som tar hänsyn till flera av de globala målen. Teknik har länge använts för att lösa problem, i synnerhet kan informationsteknik användas för att minska eller helt ta bort vissa aspekter av miljöbelastning. Inom ämnet datavetenskap har vi flera kopplingar till miljö och minskad resursanvändning främst genom följande tre av FN:s globala mål.

Inom datavetenskap lägger stor vikt vid intelligenta lösningar och resursbesparingar. Med hjälp av datorer, tekniker och beprövade utvecklingssätt går det att bygga snåla, effektiva och hållbara systemlösningar som bidrar till att effektivisera samhället och hushålla med resurser.

7 Hållbar energi för alla

I en värld som blir allt mer digitaliserad kan hållbar energi vara en utmaning då datoriseringen i sig kräver allt mer energi. Du lär dig att effektivare utnyttja den energi som finns genom tekniker som virtualisering och molndrifts­anläggningar som i ett större perspektiv effektiviserar energiutnyttjande. Datavetenskap hjälper även till vid planering för framställning av ny hållbar energi, som vindkraftsparker och solcellsanläggningar inom stadsmiljö.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Hållbar industri och infrastruktur påverkas av en allt mer ökande inblandning av intelligenta verktyg och maskiner som effektiviserar både energi- och materialanvändning. Du lär dig att utveckla mjukvara och nya system som är resurssnåla, robusta och enkla att underhålla över hela livscykeln, genom till exempel utvecklande av nya användarvänliga gränssnitt och AI-baserade metoder.

11 Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer är en förutsättning för framtidens samhällen. Du lär dig kunskaper och verktyg för att exempelvis planera för infrastrukturer som är hållbara i ett längre perspektiv och med beaktande av olika effekter av klimatförändringarna. Exempelvis är datorstödd visualisering ett sätt att åskådliggöra möjliga scenarier efter simulering av konsekvenser vid exempelvis skogs­bränder och översvämningar.

This page was last updated 2024-04-21