Study Programme in Land Management Land Surveying 180 cr

Credits

180 cr

Application code

HIG-19906

Application deadline

april 15, 2024

Form of education

Normal teaching

Language

Swedish

Study time

september 2, 2024–juni 6, 2027

Prerequisites

General entry requirements for higher education in Sweden and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School courses:

  • Mathematics 3b or 3c or Mathematics C
  • Social studies 1 b or 1a1+1a
  • English 6

Selection

Grade/Swedish Scholastic Aptitude Test: 60/40 %

Syllabus

Degree

Degree of Bachelor

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen
Ikon för FN:s globala mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Ikon för FN:s globala mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Med dina kunskaper bidrar du till samhällsnyttan och till att framtidssäkra en hållbar utveckling och bidrar också till att nå FN:s globala mål.

11 Hållbara städer och samhällen

Hållbara städer och samhällen är en aktuell fråga eftersom den snabba urbaniseringen ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Under utbildningen lär du dig hur fastigheter kan bildas för att långvarigt möta våra behov och hur geodata kan bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Det kan handla om allt ifrån byggnation, VA, översvämningsmodellering, trygghet, trafikplanering, avfallshantering till integration.

13 Bekämpa klimatförändringar

Klimatförändringarna är ett verkligt hot och vi riskerar att nå en genomsnittlig global upp­värm­ning som överstiger två grader, vilket skulle resultera i mycket allvarliga konsekvenser för hela vår civilisation. Under utbildningen lär du dig reglerna kring samspelet mellan enskilda och allmänna intressen, vilket främjar den hållbara samhällsutvecklingen. Geodata med rätt kvalitet och geodetisk infrastruktur är i detta sammanhang en förutsättning för att kommuner och myndigheter ska kunna bestämma och analysera konsekvenserna av klimatförändringarna.

15 Ekosystem och biologisk mångfald

Att tillgodose mänsklighetens behov utan att skada ekosystemen och den biologiska mång­falden är en utmaning som är kritisk för vår överlevnad. Under utbildningen får du lära dig om markanvändning och hur svensk lagstiftning kan användas för att skydda den biologiska mång­falden samt hur lagen säkerställer nyttjande av ekosystemtjänster.

This page was last updated 2024-04-21