Sustainability Science - Technology, Behavior and Society (Co-op) 180 cr

Credits

180 cr

Application code

HIG-19107

Application deadline

april 15, 2024

Form of education

Normal teaching

Language

Swedish

Study time

september 2, 2024–juni 6, 2027

Prerequisites

General entry requirements for higher education in Sweden and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School courses:

  • Mathematics 2a or 2b or 2c
  • Social studies 1 b or 1a1+1a2

Selection

Grade/Swedish Scholastic Aptitude Test: 60/40 %

Syllabus

Credits

180 cr

Application code

HIG-19110

Application deadline

april 15, 2024

Form of education

Distance learning

Language

Swedish

Study time

september 2, 2024–juni 6, 2027

Prerequisites

General entry requirements for higher education in Sweden and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School courses:

  • Mathematics 2a or 2b or 2c
  • Social studies 1 b or 1a1+1a2

Selection

Grade/Swedish Scholastic Aptitude Test: 60/40 %

Syllabus

Degree

Degree of Bachelor

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen
Ikon för FN:s globala mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Ikon för FN:s globala mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

11 Hållbara städer och samhällen

I takt med ökad befolkning så växer behovet att skapa mer hållbara städer. Hållbar stads­utveckling omfattar många delar och det du främst lär dig i programmet är effektiva och hållbara transporter, betydelse av ekosystemtjänster samt hur vi kan skapa social-ekologisk resiliens. Du lär dig, utifrån ett systemperspektiv, se samband och verkan inom ett system och hur systemet kan bidra till att uppnå en hållbar stadsutveckling samt dess konsekvenser.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Omställningen till en hållbar konsumtion och produktion är nödvändig för att minska negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö. I programmet får du kunskap och verktyg för att kunna ta de beslut som behövs för att öka vår resurshushållning och för att samhället ska uppnå en cirkulär ekonomi. Verktyg där du dels gör miljö­bedömningar på produkter och tjänster men även kunskaper som ger dig förståelse för vad som motiverar beteendeförändringar.

13 Bekämpa klimatförändringar

Målet bekämpa klimatförändringar är övergripande i hela programmet. Det mesta du lär dig på programmet kan användas i arbetet med att minska människans påverkan på klimatet. Inom miljöteknik ges kunskaper kring tekniker såsom återvinning, energi samt transporter och hur dessa påverkar miljö och klimat. Tillsammans med kunskaper inom miljöpsykologi tillhandhålls verktyg som hjälper dig att ta beslut som gynnar omställningen till minskad klimatpåverkan.

This page was last updated 2024-04-21