Miljövetenskap - teknik, beteende och samhälle (Co-op) 180 hp

Bli den som skapar hållbara lösningar! Världen står inför stora utmaningar och du kan vara den som gör skillnad. Redan nu har vi både kunskap och teknik för att ta oss vidare mot ett hållbart samhälle. Men varför händer inget? Här får du en unik mix av ämnen som gör dig till expert på att driva igenom de förändringar som krävs.

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19107

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Högskolepoäng

180 hp

Anmälningskod

HIG-19110

Sista ansökningsdag

april 15, 2024

Studieform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska

Studietid

september 2, 2024–juni 6, 2027

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet +
Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Urval

Betyg/Högskoleprov: 60/40 %

Utbildningsplan

Om programmet

När du läser till miljövetare får du en kandidatexamen i miljövetenskap, men utbildningen innehåller så mycket mer än så. Du kommer inom ämnet miljöpsykologi lära dig förstå hur vi människor påverkas psykologiskt av varandra och den miljö vi verkar i och även förstå hur miljön påverkas av oss människor. Ett centralt tema är miljöbedömning där fokus ligger på olika delar av den byggda miljön som byggnader, energisystem, transporter och infrastruktur, samt produktion och konsumtion av övriga varor och tjänster. Du läser också kurser inom samhällsplanering, ekonomi och juridik. Programmet innehåller tre större projektkurser som ger möjlighet till såväl breddning som fördjupning inom miljöområdet. I flera kurser läser du tillsammans med blivande ingenjörer och du kommer även träna på att arbeta tillsammans i projektform, och att presentera ditt arbete muntligt och skriftligt.

Online programmet förmedlas via internet och lärplattformen Canvas. Det innebär att du kan läsa hemifrån eller vid ett lokalt Lärcentrum. All undervisning sker online, där det kommer finnas en blandning mellan tillgängliga förinspelade föreläsningar och schemalagda föreläsningar. Alla föreläsningar kommer inte att finnas inspelade utan ges under schemalagd tid via zoom.
Det kommer att förekomma ca 1-3 obligatoriska träffar per termin då examinerande moment kommer att genomföras på plats i Gävle.
Alla kurser har gemensamma föreläsningar och examinerande moment för både studenter som läser på campus och de som läser på distans. Majoriteten av kurserna har skriftlig salstentamen vilka du kan skriva vid universitet/högskola eller lokalt lärcentrum nära din hemort. Övriga kurser examineras via internet. Studenter ansvarar själva för att hitta en godkänd tentamensplats. Mer information hittar ni här: https://hig.se/Ext/Sv/Student/Dina-studier/Tentamen/Tentamen-pa-annan-ort.html


CO-OP - ARBETSLIVSERFARENHET REDAN UNDER STUDIETIDEN!
Co-op innebär att du varvar studier med arbete under planerade arbetsperioder. Kombinationen av teoretiska studier samt arbete på ett företag gynnar både dig som student, som får omsätta teorin i praktiken, och företaget som får in ny kunskap. Som student får du även nyttig arbetslivserfarenhet om vad det kommande arbetslivet innebär samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden.

I utbildningen finns totalt fyra arbetsperioder på vardera tio veckor vilket innebär en sammanlagd studietid på fyra år. Co-op-plats söker du via platsannonser från de företag som Högskolan samarbetar med eller så ordnar du en Co-op-plats på egen hand. Co-op-platserna är begränsade och Högskolan kan inte garantera dig en plats på något av de företag som är knutna till Högskolan. Det är företaget som avgör om din ansökan och intervju leder till en anställning.

Om du är intresserad av Co-op så kommer du att få mer information innan du väljer studieformen under din första termin.

Examen

Filosofie kandidatexamen

Ämnen inom programmet år 1

Skapa ett hållbart samhälle

En mer aktuell utbildning är svår att hitta. Nyheterna sköljer över oss med bilder från en planet som är i akut behov av förändring. Vi ser inte bara spåren av klimatkrisen, med skogsbränder, översvämningar och extrema väder. Det gäller även andra miljöproblem som föroreningar och exploatering av naturresurser.

Du behövs för att bromsa denna utveckling. Som miljövetare kan du arbeta med att skapa ett hållbart samhälle. Du förstår hur naturen och samhället fungerar och påverkar varandra. Genom att söka och kombinera information från olika områden får du förståelse för hur vi får saker att hända.

Utbildningen vilar på miljövetenskaplig grund som innefattar tre delar – miljöteknik, miljöpsykologi och samhällsplanering. Det innebär att miljöaspekten tas med från flera olika perspektiv och ger kunskap kring hur medborgare, näringsliv och samhälle kan arbeta med hållbar utveckling inom planetens gränser.

Vad är miljövetenskap?

Området miljövetenskap handlar om hur miljöproblem uppstår och vad de innebär. En miljövetare kan därför bidra med kunskap för arbete med hållbar utveckling. Ämnesområdet omfattar den biofysiska miljön och de miljö- och resursproblem som uppkommer på grund av människans handlande och nyttjande av naturen. I programmet får du dessutom viktiga kunskaper inom systemanalys och projektledning. Du får även grunderna inom miljöledning, miljörätt och miljöekonomi.

Här får du saker att hända

Som miljövetare belyser du miljöproblem från olika håll. På Högskolan i Gävle sträcker sig miljövetenskap därför över flera ämnesområden. Vi kombinerar miljöteknik, miljöpsykologi och samhällsplanering. Denna blandning är helt unik vid svenska lärosäten. Vi behöver förstå hur vårt beteende kan hindra, men också vara en förutsättning för en hållbar förändring av teknik och samhälle.

  • Miljöteknik - handlar om att lära sig om tekniken och dess miljöegenskaper, inom exempelvis områden som byggnader, vatten, återvinning, energi och transporter.
  • Miljöpsykologi – behövs för att kunna förstå och kritiskt granska hur individer agerar som medborgare och konsumenter, men också som beslutsfattare i företag och andra organisationer.
  • Samhällsplanering – behovet av material, energi och transporter har sin grund i hur vi planerar samhället och skapar förutsättningar för hållbara beteenden.

Att läsa utbildningen på distans

Programmet kan läsas på campus i Gävle eller online på distans. Online programmet förmedlas via internet och lärplattformen Canvas. Det innebär att du kan läsa hemifrån eller vid ett lokalt Lärcentrum. I programbeskrivningen kan du läsa mer om utbildningen och om att läsa programmet på distans.

Betalt jobb under studietiden

För att bli extra attraktiv på arbetsmarknaden kan du läsa programmet som en co-op-utbildning. Du får då arbetslivserfarenhet genom att kombinera studier med arbete under betalda arbetsperioder på ett företag. Det betyder att du redan under första året kan kliva ut i verkligheten och göra skillnad.

Efter examen

I takt med att vi ställs inför allt större miljöutmaningar så kommer också behovet av dig som miljövetare att stiga. Miljö- och hållbarhetsfrågor har blivit strategiskt viktiga inom alltfler verksamheter. Det finns också ett generellt behov av att höja miljökompetensen inom våra kommuner. Din framtida arbetsplats kan vara hos såväl stora som medelstora företag, konsultbolag, organisationer eller inom offentlig sektor - både på lokal, regional, nationell och global nivå. Våra miljöproblem är globala, och det är även din arbetsmarknad.

Yrken

Det finns en mängd framtida arbetsroller med koppling till hållbar utveckling. Några vanliga tjänster är miljöstrateg, miljöinspektör, miljökonsult, miljöchef, hållbarhetschef, miljösamordnare, miljöutredare eller handläggare.

Eller vill du hellre fördjupa dig? Efter din examen är du behörig att söka flera olika masterprogram. På Högskolan i Gävle bedrivs även spännande miljöforskning. En doktorandtjänst ger dig möjlighet att utbilda dig ytterligare inom det område du brinner för.

Lärarintervjuer

Anna Högberg, adjunkt och utbildningsledare

"Miljövetare behövs ännu mer i framtiden och miljö kommer alltid vara på agendan."

 

Anna har studerat miljöteknik på Högskolan i Gävle. Efter ett tag upptäckte hon att miljöområdet var mycket större än vad hon tänkte från början. Så hon fortsatte, blev adjunkt och började forska om plastens påverkan på naturen -och hur vi kan minska den.

Varför bör man läsa miljövetenskap på Högskolan i Gävle?

Vi har ett vinnande koncept, att vi har den här blandningen av ämnen, där även miljöpsykologi ingår. Vad är miljöproblemen? Och hur får vi folk att ändra sitt tänk och beteende?

Hur känner du, när du ser inslag på nyheterna om mängden plast i våra hav?

Ibland blir informationen missvisande och taget ur sitt sammanhang. Om vi tar plastpåsen som ett exempel så får den ta skulden för vårt beteende, att vi skräpar ned. Ett av grundproblemen är också att vi i den här delen av världen överkonsumerar och lever i ett slit-och slängsamhälle.

I Sverige har vi bra möjligheter till återvinning för plast. Men inte i många andra länder.

Media är snabba på att haka på, visa sin vinkel och skapa debatt. De flyttar fokus från det verkliga problemet, diskussionen hamnar i fel ände. Här på högskolan försöker vi få studenterna att lyfta blicken: Vad är egentligen problemet? Plast i havet är ju ett symptom på ett större problem.

Hur miljömedvetna är vi i Sverige?

Ja, det kan man fråga sig … Även om vi till stor del använder fossilfria energislag så köper vi kläder från länder som har sämre energikällor. Där blundar vi för problemet. Och vi reser otroligt mycket. Då hjälper det inte att äta ekologisk potatis. Det här är våra miljöpsykologer duktiga på. De forskar till exempel på klimatkompensering, om vi använder det för att döva samvetet. Men vad ger det för effekt egentligen?

När känner du hopp?

Greta ger mig hopp. Och det är dags att politiker törs ta de tuffa besluten. Men det är bråttom. Vi märker själva att det är akut nu, på väderomslag och skogsbränder. Fördelen är att det får folk att tänka till. Vi har aldrig pratat så mycket om miljö som idag. Hoppas verkligen att det händer något nu.

Hur ser framtiden ut för den som läser miljövetenskap?

Ämnet är aktuellt och väldigt viktigt. Miljövetare behövs ännu mer i framtiden och miljö kommer alltid vara på agendan. Oavsett var man jobbar.

Karl Hillman, Docent och ämnesansvarig för området miljövetenskap

"I Gävle har vi det tvärvetenskapliga perspektivet och en betydande del miljöpsykologi."

 

Det bästa är det gemensamma engagemanget som finns, för att bidra till en bättre värld. Mycket handlar om teamwork, man ser sin del i det stora hela. Här på Högskolan har vi ett kreativt utbyte mellan oss forskare, och även med våra studenter. Det är en öppen atmosfär, man får hela tiden vara öppen för nya idéer.

Vad vill du bidra med?

Jag vill hjälpa människor och aktörer på olika nivåer att få ett bra beslutsunderlag för förändring. Jag brinner för systemperspektivet, att vi lyfter blicken och ser hela bilden.

Vilka egenskaper är bra att ha som miljövetare?

Att se helheten. Det kräver nyfikenhet och att du kan se många perspektiv av ett problem. Men det innebär inte att du själv måste vara expert på allt. Du ska istället kunna hitta kunskap från olika områden och kombinera dem för att hitta lösningar. När det handlar om miljöproblem så tror jag att det är viktigt att inte fokusera för mycket på individperspektivet. Se det istället i system, och att vi behöver förändra på många olika nivåer. Vi är alla en del i det inrotade systemet, som just nu är på väg åt fel håll.

Märker du av ett ökat miljöintresse i samhället?

Ja, intresset och medvetenheten har ökat på senare tid. Men jag har jobbat i 15-20 år med detta och det är långsamma processer att förändra stora system. Generellt tror jag att förändringsprocesser går långsamt under lång tid och sedan når man en punkt när det börjar hända saker, snabbt. Kanske kommer vi snart dit. Men det har verkligen gått för långsamt hittills.

Varför läsa här i Gävle?

När det gäller miljöproblem så har vi ofta tekniken och vet vad som behöver göras. Men varför händer det inget? Det är här som psykologin kommer in i bilden. I Gävle har vi det tvärvetenskapliga perspektivet och en betydande del miljöpsykologi. Det ger en stor möjlighet att hantera dagens utmaningar.

Vad händer med programmet framöver?

Det blir ett större fokus på projektmetodik. Studenterna läser tre stora projektkurser innan examensarbetet. Kurserna inriktas på projektledning, processtyrning, skriva rapporter och ett vetenskapligt förhållningssätt. Detta kommer studenten att ha stor nytta av efter examen.

Karls forskning handlar till stor del om systemanalys, livscykelperspektiv och socio-teknisk utveckling för tillämpningar inom bland annat energi och transporter.

Utbildningen och FN:s globala mål

Ikon för FN:s globala mål 11 Hållbara städer och samhällen
Ikon för FN:s globala mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Ikon för FN:s globala mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

11 Hållbara städer och samhällen

I takt med ökad befolkning så växer behovet att skapa mer hållbara städer. Hållbar stads­utveckling omfattar många delar och det du främst lär dig i programmet är effektiva och hållbara transporter, betydelse av ekosystemtjänster samt hur vi kan skapa social-ekologisk resiliens. Du lär dig, utifrån ett systemperspektiv, se samband och verkan inom ett system och hur systemet kan bidra till att uppnå en hållbar stadsutveckling samt dess konsekvenser.

12 Hållbar konsumtion och produktion

Omställningen till en hållbar konsumtion och produktion är nödvändig för att minska negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö. I programmet får du kunskap och verktyg för att kunna ta de beslut som behövs för att öka vår resurshushållning och för att samhället ska uppnå en cirkulär ekonomi. Verktyg där du dels gör miljö­bedömningar på produkter och tjänster men även kunskaper som ger dig förståelse för vad som motiverar beteendeförändringar.

13 Bekämpa klimatförändringar

Målet bekämpa klimatförändringar är övergripande i hela programmet. Det mesta du lär dig på programmet kan användas i arbetet med att minska människans påverkan på klimatet. Inom miljöteknik ges kunskaper kring tekniker såsom återvinning, energi samt transporter och hur dessa påverkar miljö och klimat. Tillsammans med kunskaper inom miljöpsykologi tillhandhålls verktyg som hjälper dig att ta beslut som gynnar omställningen till minskad klimatpåverkan.

Kontaktperson

Anna Högberg, profilbild

Anna Högberg

Utbildningsledare

Sidan uppdaterades 2024-04-17