Behandling av personuppgifter - GDPR

På Högskolan i Gävle har vi lång erfarenhet av att lagra och hantera individers data och information som en del av vår verksamhet. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett lagligt och öppet sätt. Vi vill att du ska veta hur vi använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. På den här sidan kan du läsa om hur Högskolan webbplats omfattas av GDPR. Här finns också kontaktuppgifterna till data­skyddsombudsgruppen.

GDPR (General Data Protection Regulation) började gälla inom hela EU från den 25 maj 2018 och ersatte därmed den gamla Personuppgiftslagen (PUL) i sin helhet. Syftet med GDPR är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Din personliga integritet är viktig för oss

Dina personuppgifter används för att du på ett tryggt och enkelt sätt ska kunna ta del av våra tjänster så som undervisning, forskning och andra verksamheter inom vår organisation.

Vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt

Vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och öppet sätt. Du har som individ rätt att få veta vilka personuppgifter som behandlas om dig, rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt i vissa fall även har rätten att bli glömd, dvs. raderad ur behandlingen. Som myndighet har vi rätt att behandla dina personuppgifter för att kunna utöva undervisning och forskning. I de fall du är anställd på Högskolan eller leverantör till oss, regleras behandlingen av dina personuppgifter genom avtal.

Har du gett ditt samtycke till att vi får behandla dina personuppgifter i något syfte som inte ingår i myndighetsutövning eller avtal, har du alltid rätt att dra tillbaka ditt samtycke och få dina personuppgifter raderade. Du har alltid rätt att få felaktigheter, t ex fel namn, adress eller telefonnummer rättade.

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person. Det varierar från personnummer, namn och adress till uppgift som IP-adress, personlig information som hälsa, allergier eller andra personuppgifter som vi behöver för att kunna fullgöra vår uppgift som högskola. Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster som högskola, är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra aktörer eller leverantörer som arbetar för vår räkning. Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på dem som om vi själva behandlat personuppgifterna.

Vilka personuppgifter delas

Tjänster vars primära syfte är att stödja forskning och utbildning får tillgång till ungefär samma personuppgifter som automatiskt skickas med varje e-postbrev, dvs. namn, e-postadress, användaridentitet, om användare är student eller verksam (anställd eller övrigt verksam) samt att användaren har ett konto hos Högskolan i Gävle. Registrerade tjänster som via GÉANT Data Protection Code of Conduct Länk till annan webbplats. följer den Europeiska unionens dataskyddsdirektiv, i Sverige personuppgiftslagen, får tillgång till samma information.

Vad menas med "samtycke" och hur ska det se ut?

Samtycke är en frivillig och tydlig viljeyttring genom vilken den berörde — efter att ha fått information — godtar behandlingen av personuppgifter om sig själv. Samtycket behöver inte vara skriftligt men det kan många gånger vara lämpligt.

Samtyckesblankett Pdf, 96.7 kB. Länk till annan webbplats. (för utskrift och underskrift av dig som samtycker till att bli publicerad med t.ex. bild och namn).

Kontaktperson

Dataskyddsombud

Ledningskansli

Om du vill veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud.

Sidan uppdaterades 2024-04-09