15

MAJ 2024

kl. 11.30

16

MAJ 2024

kl. 12.00

Riks-P konferens 2024

Välkommen till den årliga konferensen Riks-P den 15-16 maj. Årets tema belyser psykologisk trygghet i arbetsliv och lärande, med koppling till HR samt flexibelt arbete och undervisning på distans. Under konferensen ges presentationer, panelsamtal och gruppdiskussioner på temat baserat på både forskning och erfarenheter från yrkespraktiker.

Den 15-16 maj anordnas den årliga konferensen Riks-P, som i år arrangeras av Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Riks-P konferensen är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan lärare, studenter och programsamordnare för landets alla PA/HR-program.

Årets tema belyser psykologisk trygghet i arbetsliv och lärande, med koppling till HR samt flexibelt arbete och undervisning på distans. Under konferensen ges presentationer, panelsamtal och gruppdiskussioner baserat på både forskning och erfarenheter från yrkespraktiker.

Konferensen hålls på Högskolan i Gävle lunch-lunch den 15-16 maj 2024 med samordnarkonferens lunch-lunch den 16-17 maj.

Datum: 15-16 maj (med samordnarkonferens 16-17 maj)
Tid: 11.30-12.00 (lunch till lunch)
Plats: Högskolan i Gävle

Preliminärt program och anmälan till Riks-P konferens

Programmet uppdateras kontinuerligt.

Tid och plats

15 maj 2024

11.30

Högskolan i Gävle

Arrangeras av

Högskolan i Gävle

Lägg till i min kalender

Sidan uppdaterades 2024-04-29