Åtta miljoner till forskning som bryter ny mark

2023-06-14
Forskare inom utbildningsvetenskap vid Högskolan i Gävle ska undersöka hur nya kombinationer av belysning och inredning kan förbättra lärmiljöer i de svenska skolorna. Projektet finansieras av KK-stiftelsen, och av Fagerhult, som tillverkar belysning, och av Lekolar som utvecklar möbler och inredningslösningar till skolväsendet.

Anneli Frelin och Jan Grannäs står mot en rutig vägg

Anneli Frelin och Jan Grannäs. Foto: Högskolan i Gävle

Med start i oktober ska Anneli Frelin och Jan Grannäs vid Högskolan i Gävle, tillsammans med Wesley Imms från University of Melbourne och representanter för företagen Fagerhult och Lekolar, undersöka hur belysning och inredning kan göra lärmiljöer mer användarvänliga och stöttande för innovativ pedagogik.

KK-stiftelsen finansierar

Forskningen finansieras av KK-stiftelsen (4 miljoner kronor) och företagen Fagerhult och Lekolar (4 miljoner kronor gemensamt). Det är första gången KK-stiftelsen finansierar ett forskningsprojekt inom utbildningsvetenskap.

– Våra tidigare studier indikerar inredningens betydelse för vilken typ av pedagogik lärare kan bedriva och forskningen på belysning för skolverksamhet är begränsad. Genom att kombinera dessa två bryts ny mark i och med KK-stiftelsens finansiering av projektet, vilket är roligt och spännande, säger Anneli Frelin, professor i didaktik vid Högskolan i Gävle.

Forskningsprojektet är en viktig pusselbit i byggandet av en stark forsknings- och utbildningsmiljö, säger Jan Grannäs, docent i didaktik vid Högskolan i Gävle som leder forskningsprogrammet Morgondagens lärmiljöer.

Belysningsföretaget Fagerhult bidrar med sakkunskap inom belysning.

– Vi på Fagerhult vill bidra till hållbara lärmiljöer, där varje elev kan få möjlighet att växa. Detta forskningsprojekt ser vi skapa stort mervärde för vår framtida generation. Vi har alltid människan i fokus i våra belysningslösningar, där rätt anpassat ljus är ett effektfullt medel för att förhöja undervisningen, säger Jessica Wahlberg, regionchef på Fagerhult.

Ska stärka band till internationell forskning

Lekolar har många års erfarenhet av inredningslösningar och möbler till svenska skolor och förskolor.

– Vi vill förstå och kunna arbeta evidensbaserat kring hur framtidens skolor ska inredas. Projektet kommer hjälpa oss att utvecklas och på djupet ta reda på vilka typer av inredningslösningar och möbler vi behöver för att stötta skolans nya behov och innovativa pedagogik, säger Malin Jarbo, koncept- och sortimentschef på Lekolar.

Empiriska data ska samlas in på skolor med hjälp av enkäter och intervjuer med elever och anställda. Metodiken omfattar även observationer och sensordata från belysning.

Resultatet av den treåriga studien ska bidra till att bygga vidare på svensk lärmiljöforskning och stärka banden till internationell forskning, främja svenska företags konkurrenskraft på den internationella marknaden, och skapa mer attraktiva och innovativa lärmiljöer för lärare och skolelever.

Kontaktpersoner

Anneli Frelin

Professor i didaktik

Jan Grannäs

Docent i didaktik

Malin Jarbo

Koncept- och sortimentschef på Lekolar

Jessica Wahlberg

Regionchef på Fagerhult

Sidan uppdaterades 2024-02-12