Changeday – fokus på hälsosamma organisationer

Hur gör företag och organisationer för att skapa arbetsplatser som gynnar hälsa och effektivitet? Vad säger forskningen om hur ett hållbart och inkluderande arbetsliv gynnar tillväxt? Det var frågor som togs upp på Changeday.

Årets Changeday lockade ett 70-tal besökare från företag både från olika branscher, och i olika storlek.

– Det sitter väldigt mycket kompetens i det här rummet, konstaterade moderatorn Anna Jansson Åkerson när hon inledde dagen. Här finns representanter från många olika verksamheter och olika befattningar.

Changeday är en inspirationsdag som arrangeras av forskarskolan Change. Den riktar sig till organisationer och verksamheter som intresserar sig för frågor kring arbetshälsa, flexibilitet och inkludering. Dagen bjöd på inspiration från forskningen, nätverkande och praktiska exempel på hur forskning och näringsliv kan samverka.

– Det är viktigt att samarbeta och forska tillsammans. Genom forskarskolan skapar vi kunskap och får ut den i samhället. Vi förstärker verkligen varandra, sa Katarina Wijk, forsknings- och utvecklingsdirektör på Region Gävleborg.

Forskarskolan Change

I forskarskolan samarbetar forskning och näringsliv för kunskap, lösningar och förutsättningar för ett arbetsliv med hälsosamma, inkluderande och socialt hållbara arbetsplatser som också gynnar tillväxt.

– Changemodellen utgår från att vi tar fram forskningsfrågorna tillsammans med företagen, säger Marina Heiden, professor i arbetshälsovetenskap. Då blir vår forskning relevant och kan göra direkt nytta ute i verksamheten.

Under Changeday presenterade de sex doktorander som finns inom forskarskolan sina forskningsprojekt som de gör ihop med olika verksamheter.

– Doktoranderna delar sin tid mellan företaget där de forskar och Högskolan. De blir därmed vår länk mellan verksamheten och forskningen, säger Marina Heiden.

Företag och forskning i samskapande

Under dagen fick deltagarna även höra om två exempel där företag samarbetar med forskningen för att hitta nya lösningar. Först ut var Elis tvätteri i Ockelbo som tillsammans med forskarna Jennie Jackson och Svend Erik Mathiassen tagit fram och implementerat en ny innovativ arbetsrotation bland annat genom en omorganisering och skapande av arbetsteam.

– Vi har verkligen provat det här tidigare, men aldrig lyckats, säger Lars Melin, platschef på tvätteriet. Tack vare en engagerad fackledare gjorde vi ett rejält omtag och med forskarnas hjälp fick vi ett mycket bra resultat.

– Det är ett lyckat exempel på samskapande mellan forskning och företag, säger Jennie Jackson, forskare i arbetshälsovetenskap. Efter ett år med de nya rutinerna så visar undersökningar att personalen rapporterar både bättre hälsa och arbetsmiljö, att de flesta anställda föredrar att arbeta med arbetsrotation och att indelningen i olika arbetsteam har varit positivt.

Nästa exempel kom från forskningsprojektet Flexibel omställning för hållbar innovation där Erika Parneborg, VD Maximal Fönster och Camilla Zetterberg, Högskolan i Gävle berättade om hur de kommer att samverka.

– Projektet har precis startat upp så det finns inga resultat ännu, men vi nappade på projektet för att det verkligen var frågor som var aktuella hos oss, säger Erika Parneborg.

David Hallman och Marina Heiden föreläser om Hälsofrämjande arbete.

David Hallman och Marina Heiden pratar om Hälsofrämjande arbete.

Spetsforskning inom området

Sedan lång tid tillbaka har Högskolan i Gävle forskat i arbetshälsa, och har idag spetsforskning inom området. Ett av Högskolans strategiska forskningsområden fokuserar också på samhällsutmaningar inom hållbart arbetsliv, hälsa och välfärd. Inom forskningsområdet arbetar man tvärvetenskapligt och i samverkan med organisationer och företag. David Hallman, docent i arbetshälsovetenskap är en av två vetenskapliga ledare för Hälsofrämjande arbete.

– Arbetsmiljö, hälsa och lönsamhet hänger ihop, säger David Hallman. Vi jobbar inte med arbetsmiljön bara för att personalen ska ha det bra. Det leder också till ökad produktivitet och lönsamhet i företaget, och det blir enklare både att rekrytera ny, och att behålla kompetens. Brister i arbetsmiljön, ohälsa, sjukskrivning och sjuknärvaro är kostsamt för både företag och samhället.

Vad säger forskningen om vad som är viktigt att tänka på när man vill utveckla arbetsplatsen till att bli mer hälsofrämjande?

– Att jobba med de här frågorna är ett ständigt pågående arbete, säger David Hallman. Både arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet och friskvårdsfaktorer. Det är verkligen ingen quick fix, så därför är det viktigt att alltid ha de här frågorna på bordet.

– Delaktigheten är extremt viktigt. Man måste se till att man har personalen med sig, avslutar Marina Heiden.

I år var det första gången som Högskolan arrangerade en Changeday. Tanken är att det ska bli ett årligt återkommande event.

Sidan uppdaterades 2024-05-29