Svenska året runt-tomater ofta bättre miljöval än nederländska

En ny studie där svensk året runt-odling av tomater jämförs med nederländsk visar att svenskodlat är bättre för miljön - med rätt förutsättningar.
– Tillgång till energiresurser med låg miljöpåverkan är avgörande, säger Daniel Danevad, doktor i energisystem.

Tomatodling

Tillgång till industriell spillvärme gör svensk året runt-odling av tomater mer miljövänlig. FOTO: Photoshop/AI.

Produktion av mat har en stor påverkan på miljön med effekter som global uppvärmning, försurning och övergödning. Daniel Danevad, forskare vid Högskolan i Gävle, valde därför att analysera vilken miljöpåverkan svenska tomater har jämfört med dem som produceras utomlands.

– Att valet föll på just tomater var för det är en grönsak som till väldigt stor del importeras från Nederländerna och som oftast odlas i växthus. Växthusen i sin tur kräver stora mängder energi för uppvärmning och belysning, vilket påverkar miljön negativt, säger Daniel Danevad.

Ovanligt med året runt-odling i Sverige

Nederländerna har statistiskt sett fler växthus än Sverige och många används för produktion året runt. I Sverige är tomatodling året runt väldigt ovanligt och förekommer bara i mindre utsträckning.

Med hjälp av ett simuleringsprogram för växthus som tog fram flera olika scenarier för båda länderna kunde Daniel analysera hur faktorer som energibehov, val av energikällor och växthusdesign påverkade resultaten.

– Simuleringsresultaten kombinerades med metoden livscykelanalys, som är en metod som används för att beräkna produkters miljöpåverkan. På så sätt kunde resultaten ge en helhetsbild av vilken påverkan tomater kan ha på miljön, säger Daniel Danevad.

Mer miljövänlig el i Sverige

Resultaten visade att svenska tomater kan ha en lägre miljöpåverkan än nederländska tomater odlade i likvärdiga växthus, trots att det i Sverige är kallare vintrar än Nederländerna. Men växthusens läge är avgörande.

– Tillgång till lokala resurser som exempelvis industriell spillvärme och andra energikällor med låg miljöpåverkan kan ha en stor inverkan på resultaten. Svenska tomater hade dessutom fördelar relaterade till en kombination av lägre transportbehov och att svensk elektricitet i snitt har en lägre miljöpåverkan än nederländsk elektricitet, säger Daniel Danevad.

Text: Simon Forsmark

Länk till vetenskaplig artikel. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Daniel Danevad

Doktor i energisystem

Anders Munck, profilbild

Anders Munck

Pressansvarig

Sidan uppdaterades 2024-03-19