Välkommen på Akademisk högtid 2024!

Den 19 april arrangeras Akademisk högtidsceremoni. Högskolan installerar då nya professorer och promoverar nya doktorer och hedersdoktor. Välkommen att medverka på plats vid ceremonin i Lilla Gasklockan. Den 17 april håller våra nya professorer och vår nya hedersdoktor dessutom installationsföreläsningar på Gävle slott.

Bild från Akademisk högtid 2022.

Bild från Akademisk högtid 2022. FOTO: Stefan Estassy/HiG

Akademisk högtid arrangeras av Högskolan vartannat år och omfattar doktorspromotion samt professorsinstallation.

I år uppmärksammas fyra nya professorer och sexton doktorer på den Akademisk högtidsceremoni 19 april. Högskolan välkomnar alla som vill delta. Mer information och anmälan till ceremonin hittar du via den här länken.

I Akademisk Högtid ingår även professorernas installationsföreläsningar. 17 april på Gävle slott föreläser de nya professorerna Marina Heiden (arbetshälsovetenskap), Annika Nilsson (vårdvetenskap), Amir Rostami (kriminologi) och Morgan Persson, koncernchef på Monitor ERP, som utses till teknologie hedersdoktor.

Program och information om högtidsceremonin

Alla platser i Lilla Gasklockan ska vara intagna 16.15.

 • Processionen inträder
 • Tal av rektor
 • Promotion av hedersdoktor
 • Promotion av 16 doktorer
 • Installation av fyra nya professorer
 • Diplomutdelning till tre excellenta lärare
 • Tal av studentkårens ordförande
 • Utdelning av Nordea Norrlandsstiftelses vetenskapliga pris

Mer information och anmälan till ceremonin hittar du via den här länken

Datum: Fredag 19 april
Tid: 16.30–18.00 (Alla platser ska vara intagna 16.15)
Plats: Lilla Gasklockan i Gävle

Program och information om installationsföreläsningarna

De som föreläser är:

 • Marina Heiden, professor arbetshälsovetenskap, ”Flexibelt arbete – ett hälsofrämjande alternativ?”
 • Annika Nilsson, professor, vårdvetenskap, ”Att leva med långvarig ohälsa i relation till vård, privatliv och arbete”
 • Amir Rostami, professor kriminologi, ”Den svenska brottsparadoxen: Kriminella samarbeten och dess konsekvenser”
 • Morgan Persson, teknologie hedersdoktor på akademin för teknik och miljö, ”Från tändkulemotor till digitalisering”

Det är tyvärr inte längre möjligt att anmäla sig för att titta på föreläsningarna.

Datum: Onsdag den 17 april
Tid: 15.00-17.00
Plats: Gävle slott

Sidan uppdaterades 2024-04-19